Uvjeti korištenja promotivne ponude „Mobitel za raspaliti“

Uvjeti korištenja promotivne ponude "Mobitel za raspaliti"
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)


1. Pravo na sudjelovanje u promotivnoj ponudi "Mobitel za raspaliti" (dalje u tekstu: Promocija) ostvaruju
korisnici usluge na bonove koji potpišu Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa u Tele2 mreži
(dalje u tekstu: Zahtjev) i postanu privatni pretplatnici na tarifu Raspali i obvezni podatkovni paket
Bezbroj GB odnosno na tarifu Ekipna i obvezni podatkovni paket Bezbroj GB te zadovoljavaju uvjete
iz točke 2. ovih Uvjeta korištenja (dalje u tekstu: Korisnik i/ili Pretplatnik). Pravo na Promociju može se
ostvariti isključivo putem prodajnog mjesta.

2. Promocija je dostupna korisnicima Tele2 glasovne usluge na bonove koji su u Tele2 mreži minimalno
tri mjeseca, prosječne tromjesečne potrošnje do 99,20 kn te su u zadnja tri mjeseca potrošili minimalno
6 GB podatkovnog prometa ili se trenutno nalaze na jednoj od tarifa: Slagalica 5GB i 200 min/SMS,
Slagalica 5GB i 1000 min/SMS, Slagalica 6GB i 200 jedinica min/SMS, Slagalica 6GB i 1000 jedinica
min/SMS, Slagalica 10GB i 500 min/SMS, Slagalica 10GB i 600 jedinica min/SMS, Slagalica 8GB i
200 jedinica min/SMS.

3. Sudjelovanjem u Promociji Pretplatnik ostvaruje pravo na povlaštenu cijenu za kupnju jednog od niže
navedenih uređaja:

- Samsung Galaxy A51
- Huawei Y7 2019

U promotivnom periodu, uz tarifu Raspali ili Ekipna i isključivo uz obvezni podatkovni paket Bezbroj
GB, navedene uređaje je moguće kupiti isključivo po uvjetima iz Promocije.

4. Povlaštena cijena za uređaj Huawei Y7 2019 se ostvaruje kao jednokratni popust prilikom plaćanja
uređaja. Povlaštena cijena za uređaj Samsung Galaxy A51 se ostvaruje kao niži iznos Opcije uređaj
u trajanju od 24 mjeseca koji se prikazuje na mjesečnom računu Pretplatnika za korisnike koji su
odabrali otplatu uređaja kroz tu Opciju odnosno kao jednokratni popust prilikom plaćanja uređaja za
korisnike koji odaberu jednokratno plaćanje uređaja. Popust koji je Pretplatnik ostvario na iznos Opcije
uređaj bit će prikazan na Zahtjevu.

5. U slučaju promjene obveznog podatkovnog paketa za vrijeme trajanja ugovorne obveze ili prilikom
promjene tarife na neku tarifu koja ne podržava obvezni podatkovni paket Bezbroj GB Pretplatniku će
se zaračunati naknada za prijevremeni izlazak iz Promocije (dalje u tekstu: Naknada). Predmetna
Naknada predstavljat će zbroj preostalih iznosa popusta prikazanog na Zahtjevu do kraja ugovorne
obveze u jednokratnom iznosu. Naknada sadrži PDV i bit će iskazana na sljedećem mjesečnom
računu za Tele2 usluge.

6. Prilikom prijevremenog raskida pretplatničkog ugovora Naknada iz ove Promocije neće biti obračunata
u iznos naknada za prijevremeni raskid pretplatničkog ugovora.

7. Potpisom Zahtjeva uz kupnju jednog od uređaja iz točke 3. ovih Uvjeta, Pretplatnik prihvaća ove Uvjete
korištenja.

8. Promotivno razdoblje traje od 6. veljače 2020. godine do 15. ožujka 2020. godine ili do isteka zaliha,
odnosno do okolnosti koja ranije nastupi.

9. Jedan Pretplatnik može kupiti samo jedan uređaj po uvjetima iz Promocije.

10. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.

11. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.


Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 6. veljače 2020. godine.