Uvjeti korištenja promotivne ponude Najbolji uređaji uz pretplatu


Uvjeti korištenja su objavljeni 25.01.2016. te se primjenjuju od 25.01.2016. Uvjeti korištenja su izmijenjeni 12.02.2016., 13.02.2016. i
22.02.2016.
UVJETI KORIŠTENJA PROMOTIVNE PONUDE
"Najbolji uređaji uz pretplatu"
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa odnosno Zahtjeva za produljenje ugovorne
obveze Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude "Najbolji
uređaji uz pretplatu" (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda namijenjena je privatnim i poslovnim Pretplatnicima.
3) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici koji u promotivnom razdoblju od 25.01.2016. do
30.03.2016. godine ugovore korištenje jedne od tarifa navedene u točki 4. uz obvezno trajanje ugovora na 24
mjeseca te kupe jedan od promotivnih uređaja. Od 15.03.2016. godine promociju mogu ostvariti samo poslovni
korisnici na kanalima direktne prodaje.
4) Tarife su (dalje u tekstu: Tarife) Mix tarifa 200, Mix tarifa 300 i Mix tarifa 400.
5) Promotivni uređaj su: HTC One A9 i HTC Desire 728G DS. Od 12.02.2016. godine promotivni uređaji
su i Samsung Galaxy S5 Neo i LG Zero, a od 13.02.2016. još i Sony PlayStation 3, Sony PlayStation 4 1TB,
Sony PlayStation 4 500GB, Sony PlayStation 4 Limited Edition, Samsung Galaxy A5, Noa MG12 DS i ZTE Blade
V6. Od 22.02.2016. promotivni uređaji su i Samsung Galaxy S7 i Samsung Galaxy S7 edge.
6) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu popusta na iznos mjesečne naknade ugovorene
Tarife.
Mix tarifa 200
Mix tarifa
300
Mix tarifa
400
Popust na iznos mjesečne naknade 75 kn 70 kn 100 kn
Uvjet za ostvarivanje pogodnosti iz ove točke je ugovaranje obveznog trajanja pretplatničkog odnosa od 24
mjeseca. Popust na iznos mjesečne naknade će se dodjeljivati tijekom cijelog trajanja ugovorne obveze tj.
tijekom 24 mjeseca.
7) Popust iz točke 6. dodijelit će se Pretplatnicima sukladno danu aktivacije, npr. ako korisnik aktivira tarifu
na polovici mjeseca dobit će polovicu popusta na iznos mjesečne naknade.
8) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi pravo
na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda ostvarivanja
popusta.
Uvjeti korištenja su objavljeni 25.01.2016. te se primjenjuju od 25.01.2016. Uvjeti korištenja su izmijenjeni 12.02.2016., 13.02.2016. i
22.02.2016.
9) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije se gubi i novi Pretplatnik ne može nastaviti
koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
10) Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2
promotivnim ponudama. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti definirane ovim Uvjetima korištenja.
11) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik
koristi.
12) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.