Uvjeti korištenja promotivne ponude "Netovanje" za postojeće privatne i poslovne korisnike

UVJETI KORIŠTENJA PROMOTIVNE PONUDE "NETOVANJE" ZA POSTOJEĆE PRIVATNE I POSLOVNE
KORISNIKE
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Prilikom potpisa Zahtjeva za ugovaranjem ili produljenjem ugovorne obveze (dalje u tekstu: Zahtjev)
postojeći Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude
"Netovanje" (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda namijenjena je postojećim Pretplatnicima koji su Privatni korisnici koji dulje od 3 mjeseca
imaju zaključen pretplatnički ugovor sa Tele2 i Pretplatnicima koji su Poslovni korisnici koji dulje od 6 mjeseci
imaju zaključen pretplatnički ugovor sa Tele2
3) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici naznačeni u točci 2) ovih Uvjeta koji u promotivnom
razdoblju od 02.07.2015. do 31.08.2015. godine ugovore korištenje jedne od tarifa navedene u točci 4. uz
obvezno trajanje ugovora na 12 mjeseci ili 24 mjeseca.
4) Tarife su (dalje u tekstu: Tarife): Mix tarifa 100, Mix tarifa 125, Mix tarifa 150, Mix tarifa 175, Mix 200,
Mix 300 i Mix 400.
5) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu dodatne količine podatkovnog prometa na Tarifama
iz točke 4, a po pojedinoj tarifi Pretplatnik dobiva 3GB dodatnog podatkovnog prometa.
Dodatni podatkovni promet će se dodijeliti u srpnju, kolovozu i rujnu 2015. godine za Pretplatnike koji su ugovorili
obvezno trajanje ugovora na 12 mjeseci. Pretplatnicima koji su ugovorili ugovornu obvezu na 24 mjeseca će
dodatni podatkovni promet ponovno biti dodijeljen i u srpnju, kolovozu i rujnu 2016. godine.
6) Pretplatnici naznačeni u točci 2) ovih Uvjeta u razdoblju od 02.07.2015. do 31.08.2015. ostvarit će, uz
pogodnosti iz točke 5., i dodatnu pogodnost u vidu popusta na iznos mjesečne naknade kako slijedi:
Tarifa Mix tarifa 125 Mix tarifa 150 Mix tarifa 175 Mix tarifa 200 Mix tarifa 300 Mix tarifa 400
Popust 15 kuna 30 kuna 40 kuna 50 kuna 70 kuna 100 kuna
Uvjet za ostvarivanje pogodnosti iz ove točke je ugovaranje obveznog trajanja pretplatničkog odnosa od 24
mjeseca. Popust na iznos mjesečne naknade će se dodjeljivati tijekom cijelog obveznog trajanja pretplatničkog
odnosa tj. tijekom 24 mjeseca. Postojeći Pretplatnici koji ugovore obvezno trajanje pretplatničkog odnosa od 12
mjeseci ne mogu ostvariti pogodnost iz ove točke.
7) Podatkovni promet iz točke 5. će se Pretplatnicima dodijeliti u punom iznosu neovisno o danu aktivacije.
8) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi pravo na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda ostvarivanja
popusta.
9) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti
koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
10) Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2
promotivnim ponudama. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti definirane ovim Uvjetima korištenja.
11) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik
koristi.
12) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.