Uvjeti korištenja promotivne ponude "Netovanje"

UVJETI KORIŠTENJA PROMOTIVNE PONUDE  "Netovanje"
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) odnosno prijenosom
broja u Tele2 mrežu ili prijelazom s Tele2 bonova na Tele2 pretplatu, Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu:
Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude "Netovanje" (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).

2) Promotivna ponuda namijenjena je privatnim i poslovnim Pretplatnicima.

3) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici koji u promotivnom razdoblju od 02.07.2015. do
31.08.2015. godine ugovore korištenje jedne od tarifa navedene u točci 4. uz obvezno trajanje ugovora na 12
mjeseci ili 24 mjeseca.

4) Tarife su (dalje u tekstu: Tarife): Mix tarifa 100, Mix tarifa 125, Mix tarifa 150, Mix tarifa 175, Mix 200,
Mix 300 i Mix 400.

5) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu dodatne količine podatkovnog prometa na Tarifama
iz točke 4, a po pojedinoj tarifi Pretplatnik dobiva 3GB dodatnog podatkovnog prometa. Dodatni podatkovni promet će se dodijeliti u srpnju, kolovozu i rujnu 2015. godine za Pretplatnike koji su ugovorili
obvezno trajanje ugovora na 12 mjeseci. Pretplatnicima koji su ugovorili ugovornu obvezu na 24 mjeseca će
dodatni podatkovni promet ponovno biti dodijeljen i u srpnju, kolovozu i rujnu 2016. godine.

6) Pretplatnici koji prenesu broj u Tele2 mrežu ili prijeđu s Tele2 bonova na Tele2 pretplatu u razdoblju od
02.07.2015. do 31.08.2015. ostvarit će, uz pogodnosti iz točke 5., i dodatnu pogodnost u vidu popusta na iznos
mjesečne naknade kako slijedi:
Tarifa Mix tarifa 125 Mix tarifa 150 Mix tarifa 175 Mix tarifa 200 Mix tarifa 300 Mix tarifa 400
Popust 15 kuna 30 kuna 40 kuna 50 kuna 70 kuna 100 kuna
Uvjet za ostvarivanje pogodnosti iz ove točke je ugovaranje obveznog trajanja pretplatničkog odnosa od 24
mjeseca. Pogodnost iz ove točke mogu iskoristiti Tele2 korisnici bonova koji su to postali do 06.05.2015. Popust
na iznos mjesečne naknade će se dodjeljivati tijekom cijelog obveznog trajanja pretplatničkog odnosa tj. tijekom
24 mjeseca. Pretplatnici koji ugovore obvezno trajanje pretplatničkog odnosa od 12 mjeseci ne mogu ostvariti
pogodnost iz ove točke. Tele2 korisnici bonova koji su to postali nakon 06.05.2015. ne ostvaruju pravo na
pogodnosti iz ove točke.

7) Podatkovni promet iz točke 5. će se Pretplatnicima dodijeliti u punom iznosu neovisno o danu aktivacije.

8) Privatni Pretplatnici Promocije koji to postanu od 15.07.2015. godine ostvaruju pravo na kupnju dodatnog obnavljajućeg paketa podatkovnog prometa od 2GB po promotivnoj cijeni koja će vrijediti 24 mjeseca, a nakon toga se vraća na puni iznos naknade kako je definirano Cjenikom. Promotivna cijena iznosi 50% punog iznosa naknade za Podatkovni paket 2GB.
Pretplatnici će kupnju podatkovnog prometa od 2GB moći realizirati slanjem ključne riječi 2GBPROMO na broj
13440 od 15.07.2015. do 30.09.2015. Slanje ključne riječi je besplatno.
Paket će se obnavljati početkom svakog obračunskog razdoblja dok god ga korisnik ne isključi slanjem ključne
riječi STOP2GBPROMO na broj 13440. Slanje ključne riječi je besplatno. Ukoliko Pretplatnik ne isključi paket slanjem ključne riječi, paket će se nastaviti obnavljati i nakon proteka 24 mjeseca i to po punoj cijeni podatkovnog paketa.

9) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi pravo
na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda ostvarivanja
popusta.

10) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti
koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.

11) Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2
promotivnim ponudama. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti definirane ovim Uvjetima korištenja.

12) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.

13) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.


1) Ovi Uvjeti korištenja objavljeni su 02.07.2015.
2) Ovi Uvjeti korištenja izmijenjeni su 15.07.2015. na način da je dodana nova pogodnost opisana u točki 8.