Uvjeti korištenja promotivne ponude "OPG promocija"

UVJETI KORIŠTENJA PROMOTIVNE PONUDE
„OPG PROMOCIJA“
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 pretplatnik sa
statusom obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja
promotivne ponude „OPG promocija“ (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda je dostupna novim i postojećim Pretplatnicima koji u promotivnom razdoblju prenesu
broj u Tele2 mrežu ili prenose broj s Tele2 bonova te zasnuju pretplatnički odnos za promotivnu tarifu.
3) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici koji u promotivnom razdoblju od 11.08.2014. do
30.09.2014. godine ugovore korištenje promotivne tarife uz obvezno trajanje ugovora na 24 mjeseca.
4) Promotivna tarifa je Mix tarifa 100 (dalje u tekstu: Promotivna tarifa).
5) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu dodatnog podatkovnog prometa na Promotivnoj
tarifi iz točke 5 u količini 1GB i 25% popusta na iznos mjesečne naknade tijekom cijelog trajanja ugovorne
obveze.
6) Dodatni podatkovni promet iz točke 6. će se Pretplatnicima dodijeliti u punom iznosu neovisno o danu
aktivacije. Dodatni podatkovni promet će se dodjeljivati tijekom cijelog trajanja ugovorne obveze. Popust se
primjenjuje punom iznosu na iznos mjesečne naknade obračunate sukladno danu aktivacije kako je definirano
Uvjetima korištenja Mix tarifa.
7) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnost kako je definirana ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi pravo na
pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda ostvarivanja popusta.
8) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti
koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
9) Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2
promotivnim ponudama. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti definirane ovim Uvjetima korištenja.
10) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik
koristi. 11) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.