Uvjeti korištenja promotivne ponude "Osiguranje zaslona 12 mjeseci bez naknade i 14kn


Uvjeti korištenja promotivne ponude "Osiguranje zaslona 12 mjeseci bez naknade i 14kn
popusta na mjesečnu naknadu Raspali"
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za produljenje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 pretplatnik (dalje
u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude "Osiguranje zaslona 12 mjeseci
bez naknade i 14 kn popusta na mjesečnu naknadu Raspali" (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda namijenjena je postojećim privatnim i poslovnim Pretplatnicima.
3) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici koji od 21.06.2018. do 31.07.2018. godine ugovore
korištenje tarife RASPALI uz obvezni podatkovni paket BEZBROJ GB uz obvezno trajanje ugovora na 12
ili 24 mjeseca te kupe jedan od promotivnih uređaja sukladno Uvjetima korištenja promotivne ponude.
Navedeni korisnici ostvaruju pravo na promotivnu ponudu u vidu popusta od 14 kn (s PDV-om) na iznos
mjesečne naknade tarife RASPALI u trajanju od 12 mjeseci (ako je ugovoreno obvezno trajanje
pretplatničkog odnosa od 12 mjeseci) ili 24 mjeseca (ako je ugovoreno obvezno trajanje pretplatničkog
odnosa od 24 mjeseca) te oslobađanja plaćanja mjesečne premije Osiguranja zaslona tijekom 12 mjeseci.
4) Promotivni uređaji su: Huawei Mate 10 Lite Black, Huawei Mate 10 Lite Gold, Samsung Galaxy A5 2017
Black, Samsung Galaxy A5 2017 Gold.
5) Popust na iznos mjesečne naknade tarife RASPALI u mjesecu aktivacije bit će razmjeran odnosu broja
dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik koristio Promotivnu ponudu. Na primjer, Pretplatnik koji je
počeo koristiti Promotivnu ponudu na polovici mjeseca imat će pravo na polovicu popusta na iznos
mjesečne naknade tarife RASPALI. Sljedeći puni mjesec Pretplatnik ostvaruje puni popust.
6) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda korištenja ove Promotivne ponude mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima
za promjenu tarifa, gubi pravo na popust na tarifu u iznosu od 14kn. Pretplatnik gubi pravo na taj popust i
u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda ostvarivanja pogodnosti.
7) Ako Pretplatnik tijekom perioda korištenja ove Promotivne ponude mijenja podatkovni paket na niži od
BEZBROJ GB, gubi pravo na Osiguranje zaslona bez plaćanja te će mu se u tom slučaju Osiguranje
zaslona početi naplaćivati razmjerno broju preostalih dana u tom mjesecu.
8) Ako Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja podatkovni paket na niži od PET GB, gubi
pravo na popust od 14 kn (s PDV-om) na iznos mjesečne naknade tarife RASPALI.
9) U slučaju prijenosa ugovora gubi se pravo na popust na mjesečnu naknadu tarife RASPALI te Osiguranje
zaslona 12 mjeseci bez plaćanja naknade i novi Pretplatnik ne može nastaviti koristiti ovu promociju na
temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
10) U slučaju raskida pretplatničkog ugovora, popust na mjesečnu naknadu tarife RASPALI uračunat će se u
naknadu za prijevremeni raskid ugovora.
11) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.
12) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.