Uvjeti korištenja promotivne ponude "Osiguranje zaslona - 12 mjeseci bez naknade"

Uvjeti korištenja promotivne ponude "Osiguranje zaslona - 12 mjeseci bez naknade"
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 pretplatnik (dalje u
tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude "Osiguranje zaslona - 12 mjeseci
bez naknade" (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda sastoji se od oslobađanja plaćanja mjesečne premije Osiguranja zaslona tijekom 12
mjeseci.
3) Promotivna ponuda namijenjena je novim privatnim i poslovnim Pretplatnicima te postojećim privatnim i
poslovnim Pretplatnicima prema uvjetima iz članka 4.
4) Promotivnu ponudu mogu ostvariti:
a) Novi Pretplatnici koji od 21.06.2018. do 31.07.2018. godine prilikom aktivacije glasovne pretplatničke
tarife sa BEZBROJ GB kupe jedan od promotivnih uređaja sukladno Uvjetima korištenja Promotivne
ponude.
b) Postojeći Pretplatnici koji od 21.06.2018. do 31.07.2018. godine ugovore korištenje glasovne
pretplatničke tarife sa BEZBROJ GB uz obvezno trajanje ugovora na 12 ili 24 mjeseca te kupe jedan
od promotivnih uređaja sukladno Uvjetima korištenja Promotivne ponude.
5) Promotivni uređaji su: Huawei Mate 10 Lite Black, Huawei Mate 10 Lite Gold, Samsung Galaxy A5 2017
Black, Samsung Galaxy A5 2017 Gold.
6) Ako Pretplatnik tijekom trajanja Promotivne ponude mijenja glasovnu pretplatničku tarifu na bilo koju osim
tarifa Raspali i Ekipna, a u skladu s Pravilima za promjenu tarifa, gubi pravo na istu. Pretplatnik gubi pravo
na Promotivnu ponudu i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom njezina trajanja.
7) Ukoliko Pretplatnik tijekom trajanja Promotivne ponude mijenja podatkovni paket na niži od BEZBROJ GB,
gubi pravo na istu.
8) U slučaju prijenosa ugovora gubi se pravo na korištenje Promotivne ponude i novi Pretplatnik ne može
nastaviti koristiti istu na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
9) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.
10) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.