Uvjeti korištenja promotivne ponude "PBZ Maestro poklon kartica s uključenih 500 kn Božić 2016"

Uvjeti korištenja promotivne ponude "PBZ Maestro poklon kartica s uključenih 500 kn Božić 2016" 1
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) uz prijenos broja u Tele2
mrežu, Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) koji ostvari pravo na promotivnu ponudu "PBZ Maestro
poklon kartica s uključenih 500 kn Božić 2016" (dalje u tekstu: Promotivna ponuda), prihvaća ove Uvjete
korištenja.
2) Promotivna ponuda namijenjena je privatnim i poslovnim Pretplatnicima koji na Tele2 prodajnim mjestima
ugovore korištenje tarife RASPALI, ČISTO TRISTO ili EKIPNA glavna uz obvezno trajanje ugovora na 24
mjeseca. Od 8.12.2016. promotivna ponuda je dostupna korisnicima na bonove drugih mreža te
Pretplatnicima koji prenose broj u Tele2 neovisno o postojećoj ugovornoj obvezi u drugoj mreži, a koji se u
drugoj mreži nalaze minimalno 3 mjeseca.
3) Promotivno razdoblje traje od 15.11.2016. do 30.06.2017. godine ili do isteka zaliha bankovnih kartica, koja
okolnost nastupi ranije.
4) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu PBZ Maestro poklon kartice s uključenim iznosom od
500 kn. Bankovnu karticu korisnik može koristiti za kupovinu u dućanima ili podizanje gotovine na
bankomatima. Uz samu karticu korisnik će odmah dobiti i pripadajući PIN kod. Sve ostale karakteristike i
uvjeti korištenja PBZ Maestro poklon kartice su specificirani na linku: http://www.pbzcard.hr/hr/izdavanjekartica/maestro/pbz-maestro-poklon-kartica.
Iznos se može iskoristi do isteka valjanosti kartice, a svaka
kartica je valjana do roka koji je otisnut na istoj.
5) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
6) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.


1 Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 15.11.2016., izmijenjeni su 29.11.2016. i 08.12.2016.