Uvjeti korištenja promotivne ponude "Popust 100 kn – 100 kn popusta na tarifu u trajanju 24 mjeseca"


Uvjeti korištenja promotivne ponude "Popust 100kn - 100 kn popusta na tarifu u trajanju 24 mjeseca" 1
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) ili produljenje ugovorne
obveze, Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude
"Popust 100kn - 100 kn popusta na tarifu u trajanju 24 mjeseca" (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda namijenjena je privatnim i poslovnim Pretplatnicima.
3) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici koji tijekom promotivnog razdoblja od 08.03.2017. do
23.04.2017. godine ugovore korištenje tarife Mobilni internet Sto (dostupna samo privatnim korisnicima) ili
Mobilni internet Tristo (dostupna samo poslovnim korisnicima) uz obvezno trajanje ugovora na 24 mjeseca.
4) Promotivna pogodnost sastoji se od popusta u iznosu 100 kn na mjesečnu naknadu tarife tijekom trajanja
ugovorne obveze, a na Zahtjevu će biti pod oznakom "Popust 100kn - 100 kn popusta na tarifu u trajanju
24 mjeseca".
5) Istekom ugovorne obveze, a nastavkom korištenja usluga mjesečna naknada ugovorene tarife obračunava
se i naplaćuje u punom iznosu.
6) Popust na iznos mjesečne naknade odabrane Tele2 tarife u mjesecu aktivacije bit će razmjeran odnosu
broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik koristio Promotivnu ponudu. Na primjer, Pretplatnik koji je
počeo koristiti Promotivnu ponudu na polovici mjeseca imat će pravo na polovicu popusta iz Promotivne
ponude. Sljedeći puni mjesec Pretplatnik ostvaruje puni popust iz ove Promotivne ponude.
7) Ako Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, gubi pravo na pogodnosti kako su
definirane ovim Uvjetima korištenja.
8) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti koristiti
ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
9) Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2
promotivnim ponudama.
10) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.

1 Ovi Uvjeti korištenja objavljeni su 08.03.2017.godine i 24.04.2017
11) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.