Uvjeti korištenja promotivne ponude „Popust na Internet tarifu uz aktivaciju glasovne tarife 2019

1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanjem pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude "Popust na Internet tarifu uz aktivaciju glasovne tarife 2019" (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).

2) Promotivna ponuda namijenjena je privatnim i poslovnim Pretplatnicima na Tele2 prodajnim mjestima, webu i na kanalu telefonske prodaje.

3) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici koji od 28.01.2019. do 31.12.2020. godine ugovore
korištenje bilo koje glasovne tarife, a u trenutku ugovaranja imaju u Tele2 ugovorenu tarifu INTERNET
BEZBROJ GB.

4) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu 10 kn popusta na iznos mjesečne naknade tarife
INTERNET BEZBROJ GB. Popust od 10kn primjenjuje se u neograničenom trajanju odnosno u vremenu
u kojem korisnik ostaje na tarifi uključenoj u ovu Promotivnu ponudu te uz nju ima barem jednu glasovnu tarifu.

5) Popust na iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će razmjeran odnosu broja dana u tom
mjesecu u kojima je Pretplatnik koristio Promotivnu ponudu. Na primjer, Pretplatnik koji je počeo koristiti
Promotivnu ponudu na polovici mjeseca imat će pravo na polovicu popusta iz Promotivne ponude. Sljedeći puni mjesec Pretplatnik ostvaruje puni popust iz ove Promotivne ponude.

6) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu sa tarife Internet BEZBROJ GB na neku drugu, a u skladu s Pravilima za promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi pravo na pogodnost i u slučaju da ugasi sve glasovne tarife i zadrži samo navedenu tarifu INTERNET BEZGBROJ GB tijekom trajanja perioda ostvarivanja pogodnosti.

7) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.

8) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.

9) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.


1 Ovi Uvjeti korištenja objavljeni su i primjenjuju se od 28.01.2019.godine, a izmijenjeni su 1.1.2020.