Uvjeti korištenja promotivne ponude Posebna jesenska ponuda za postojeće pretplatnikeUvjeti korištenja promotivne ponude
„Posebna jesenska ponuda za postojeće pretplatnike – 2012.“


1. Prihvaćanjem ponude za zasnivanje novog obveznog razdoblja trajanja postojećeg Tele2 pretplatničkog
ugovora sklapanjem ugovora na Tele2 ovlaštenim prodajnim mjestima, u razdoblju od 01. studenog 2012. do
15. prosinca 2012. godine, postojeći Tele2 pretplatnik - fizička osoba koja pretplatnički odnos nije zasnovala
za potrebe obrta (u daljnjem tekstu: Pretplatnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima
definiranim ovim Uvjetima korištenja promotivne ponude „Posebna jesenska ponuda za postojeće pretplatnike
– 2012.“ (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Potpisivanjem Zahtjeva za produljenje ugovora Pretplatnik prihvaća ove Uvjete korištenja.

3. Promotivna ponuda „Posebna jesenska ponuda za postojeće pretplatnike – 2012.“ bit će dostupna samo
Pretplatnicima koji će zasnovati novo obvezno razdoblje trajanja postojećeg Tele2 pretplatničkog ugovora na
Tele2 ovlaštenim prodajnim mjestima.

4. Promotivne pogodnosti mogu ostvariti pretplatnici koji ispunjavaju uvjete iz točaka 1. i 3. ovih Uvjeta
korištenja, uz uvjet sklapanja ugovora s obveznim trajanjem pretplatničkog odnosa na razdoblje od 24
mjeseca, a zadovoljavaju sve navedene kriterije:
- Nalaze se na pretplatničkim tarifama (osim Plan 0, Smart 200 s popustom, Smart 300 s popustom, Tarifa 75,
Revolucija).
- Njihova prosječna mjesečna potrošnja Tele2 usluga je u višem razredu prosječne potrošnje.
- Obvezno razdoblje trajanja postojećeg pretplatničkog ugovora im je već isteklo (a nisu produljili obvezno
razdoblje trajanja pretplatničkog ugovora) ili im ističe tijekom studenog, prosinca 2012. godine ili siječnja,
veljače i ožujka 2013. godine.

5. Pretplatnik koji ispunjava sve uvjete iz točke 4. ovih Uvjeta korištenja može ostvariti pravo na sljedeće
pogodnosti:

A) Popust na iznos mjesečnog računa nakon što tijekom određenog mjeseca dosegne odabrani iznos
minimalne mjesečne potrošnje (MMP) na način:
- Ako pretplatnik ima MMP u iznosu od 50 kuna, ostvaruje pravo na mjesečni popust od najviše 25 kuna koji
će se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a
- Ako pretplatnik ima MMP u iznosu od 100 kuna, 150 kuna, 200 kuna, 300 kuna ili 400 kuna, ostvaruje pravo
na mjesečni popust od najviše 50 kuna koji će se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a

Popust obuhvaća pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, međunarodne pozive, SMS i MMS poruke,
prijenos podataka te naknadu za uspostavu poziva, a ne uključuje roaming, SMS parking, mPrijevoz i usluge s
dodanom vrijednosti. U osnovicu za izračun popusta nije uključena naknada za uporabu radijske frekvencije.

B) Popust u iznosu do 600 kuna prilikom kupovine bilo kojeg mobilnog uređaja iz trenutne Tele2 ponude
mobilnih uređaja na ovlaštenim Tele2 prodajnim mjestima.
Popust se računa u odnosu na redovnu cijenu za privatne pretplatnike na ovlaštenom Tele2 prodajnom
mjestu, a konačni iznos cijene uređaja ne može iznositi manje od 1,00 kune (PDV uključen). Cijenu odabranog
uređaja na prodajnom mjestu pretplatnik može platiti jednokratno (te mu se tada i popust primjenjuje
jednokratno) ili na način definiran Uvjetima korištenja za Opciju Uređaj. Cijene definirane za kupovinu uređaja
putem web shopa, ili cijene uređaja koji se već nalaze u posebnim ponudama, nisu referentne za izračun
popusta jer je u njih već uključen promotivni popust za kupovinu uređaja.

6. Tijekom mjeseca aktivacije promotivnih pogodnosti iz točke 5. A), pretplatniku će biti dodijeljene pogodnosti
proporcionalno danima korištenja promocije, što znači da, primjerice, ukoliko mu je promotivna ponuda
aktivirana 20. dana u mjesecu, bit će mu dodijeljena trećina mjesečnog popusta. Sljedeći mjesec bit će mu
dodijeljen ukupan iznos mjesečnog popusta.

7. Pretplatnik koji je odabrao promotivne pogodnosti iz točke 5. A) istekom razdoblja obveznog trajanja
ugovora, može prihvatiti novo razdoblje primanja promotivnih pogodnosti iz točke 5. A) uz uvjet sklapanja
novog ugovora s obveznim trajanjem pretplatničkog odnosa na razdoblje od 24 mjeseca. Ukoliko pretplatnik
ne sklopi novi Ugovor s obveznim trajanjem pretplatničkog odnosa najkasnije u roku od 30 dana po isteku
prethodnog Ugovora o obveznom trajanju pretplatničkog odnosa, pretplatnik gubi pravo primanja promotivnih
pogodnosti iz ove ponude.

8. Pravo na promotivnu ponudu ostvaruju Pretplatnici koji se nalaze na pretplatničkim tarifama. Ponuda nije
dostupna na tarifama Plan 0, Smart 200 s popustom, Smart 300 s popustom, Tarifa 75, Revolucija. Ukoliko
Pretplatnik tijekom vremenskog razdoblja za prihvaćanje promotivnih pogodnosti prijeđe na jednu od
navedenih tarifa, trajno će izgubiti pravo primanja promotivnih pogodnosti.

9. Promotivne pogodnosti mogu ostvariti pretplatnici koji ispunjavaju uvjete iz točaka 1. i 3. ovih Uvjeta
korištenja, uz uvjet sklapanja ugovora s obveznim trajanjem pretplatničkog odnosa na razdoblje od 24
mjeseca, a zadovoljavaju sve navedene kriterije:
- Nalaze se na pretplatničkim tarifama (osim Plan 0, Smart 200 s popustom, Smart 300 s popustom, Tarifa 75,
Revolucija).
- Njihova prosječna mjesečna potrošnja Tele2 usluga je u srednjem razredu prosječne potrošnje.
- Obvezno razdoblje trajanja postojećeg pretplatničkog ugovora im je već isteklo (a nisu produljili obvezno
razdoblje trajanja pretplatničkog ugovora) ili im ističe tijekom studenog, prosinca 2012. godine ili siječnja,
veljače i ožujka 2013. godine.


10. Pretplatnik koji ispunjava sve uvjete iz točke 9. ovih Uvjeta korištenja može ostvariti pravo na sljedeće
pogodnosti:

A) Popust na iznos mjesečnog računa nakon što tijekom određenog mjeseca dosegne odabrani iznos
minimalne mjesečne potrošnje (MMP) na način:
- Ako pretplatnik ima MMP u iznosu od 50 kuna, 100 kuna, 150 kuna, 200 kuna, 300 kuna ili 400 kuna,
ostvaruje pravo na mjesečni popust od najviše 25 kuna koji će se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa
MMP-a.
Popust obuhvaća pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, međunarodne pozive, SMS i MMS poruke,
prijenos podataka te naknadu za uspostavu poziva, a ne uključuje roaming, SMS parking, mPrijevoz i usluge s
dodanom vrijednosti. U osnovicu za izračun popusta nije uključena naknada za uporabu radijske frekvencije.

B) Popust u iznosu do 360 kuna prilikom kupovine bilo kojeg mobilnog uređaja iz trenutne Tele2 ponude
mobilnih uređaja na ovlaštenim Tele2 prodajnim mjestima
Popust se računa u odnosu na redovnu cijenu za privatne pretplatnike na ovlaštenom Tele2 prodajnom
mjestu, a konačni iznos cijene uređaja ne može iznositi manje od 1,00 kune (PDV uključen). Cijenu odabranog
uređaja na prodajnom mjestu pretplatnik može platiti jednokratno (te mu se tada i popust primjenjuje
jednokratno) ili na način definiran Uvjetima korištenja za Opciju Uređaj. Cijene definirane za kupovinu uređaja
putem web shopa ili cijene uređaja koji se već nalaze u posebnim ponudama nisu referentne za izračun
popusta jer je u njih već uključen promotivni popust za kupovinu uređaja.

11. Tijekom mjeseca aktivacije promotivnih pogodnosti iz točke 10. A), pretplatniku će biti dodijeljene
pogodnosti proporcionalno danima korištenja promocije, što znači da, primjerice, ukoliko mu je promotivna
ponuda aktivirana 20. dana u mjesecu, bit će mu dodijeljena trećina mjesečnog popusta. Sljedeći mjesec bit
će mu dodijeljen ukupan iznos mjesečnog popusta.

12. Pretplatnik koji je odabrao promotivne pogodnosti iz točke 10. A) istekom razdoblja obveznog trajanja
ugovora, može prihvatiti novo razdoblje primanja promotivnih pogodnosti iz točke 10. A) uz uvjet sklapanja
novog ugovora s obveznim trajanjem pretplatničkog odnosa na razdoblje od 24 mjeseca. Ukoliko pretplatnik
ne sklopi novi Ugovor s obveznim trajanjem pretplatničkog odnosa najkasnije u roku od 30 dana po isteku
prethodnog Ugovora o obveznom trajanju pretplatničkog odnosa, pretplatnik gubi pravo primanja promotivnih
pogodnosti iz ove ponude.

13. Pravo na promotivnu ponudu ostvaruju Pretplatnici koji se nalaze na pretplatničkim tarifama. Ponuda nije
dostupna na tarifama Plan 0, Smart 200 s popustom, Smart 300 s popustom, Tarifa 75, Revolucija. Ukoliko
Pretplatnik tijekom vremenskog razdoblja za prihvaćanje promotivnih pogodnosti prijeđe na jednu od
navedenih tarifa trajno će izgubiti pravo primanja promotivnih pogodnosti.


14. Promotivne pogodnosti mogu ostvariti pretplatnici koji ispunjavaju uvjete iz točke 1. i 3. ovih Uvjeta
korištenja, uz uvjet sklapanja ugovora s obveznim trajanjem pretplatničkog odnosa na razdoblje od 24
mjeseca, a zadovoljavaju sve navedene kriterije:
- Nalaze se na pretplatničkim tarifama (osim Plan 0).
- Njihova prosječna mjesečna potrošnja Tele2 usluga je u nižem razredu prosječne potrošnje.
- Obvezno razdoblje trajanja postojećeg pretplatničkog ugovora im je već isteklo (a nisu produljili obvezno
razdoblje trajanja pretplatničkog ugovora) ili im ističe tijekom studenog, prosinca 2012. godine ili siječnja,
veljače i ožujka 2013. Godine.

15. Pretplatnik koji ispunjava sve uvjete iz točke 14. ovih Uvjeta korištenja može ostvariti pravo na sljedeće
pogodnosti:

A) Popust u iznosu do 216 kuna prilikom kupovine bilo kojeg mobilnog uređaja iz trenutne Tele2 ponude
mobilnih uređaja na ovlaštenim Tele2 prodajnim mjestima
Popust se računa u odnosu na redovnu cijenu za privatne pretplatnike na ovlaštenom Tele2 prodajnom
mjestu, a konačni iznos cijene uređaja ne može iznositi manje od 1,00 kune (PDV uključen). Cijenu odabranog
uređaja na prodajnom mjestu pretplatnik može platiti jednokratno (te mu se tada i popust primjenjuje
jednokratno) ili na način definiran Uvjetima korištenja za Opciju Uređaj. Cijene definirane za kupovinu uređaja
putem web shopa ili cijene uređaja koji se već nalaze u posebnim ponudama nisu referentne za izračun
popusta jer je u njih već uključen promotivni popust za kupovinu uređaja.

16. Ukoliko Pretplatnik prijeđe na uslugu na bonove izgubit će pravo primanja navedenih promotivnih
pogodnosti.

17. U slučaju prijenosa ugovora na drugu osobu pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može
nastaviti koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.

18. Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2
promotivnim ponudama ili popustima koje Pretplatnik koristi ili želi koristiti.

19. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.

20. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.