Uvjeti korištenja promotivne ponude Posebna ljetna ponuda za postojeće pretplatnike Revolucije

Uvjeti korištenja promotivne ponude
„Posebna ljetna ponuda za postojeće pretplatnike Revolucije“
1. Prihvaćanjem ponude za ugovaranje obveznog trajanja pretplatničkog ugovora na 24 mjeseca, postojeći
Tele2 privatni ili poslovni pretplatnik (u daljnjem tekstu: Pretplatnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način
i pod uvjetima definiranim ovim Uvjetima korištenja promotivne ponude „Posebna ljetna ponuda za postojeće
pretplatnike Revolucije“ (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).
2. Potpisivanjem Zahtjeva za produljenje ugovora Pretplatnik prihvaća ove Uvjete korištenja.
3. Promotivne pogodnosti mogu ostvariti Pretplatnici Revolucije koji su istu po prvi put kao novi Tele2
Pretplatnici ugovorili u razdoblju od 03.06.2014 do 30.06.2014. te nisu ugovorili obvezno trajanje ugovora.
Dodavanjem ugovorne obveze na 24 mjeseca u razdoblju od 01.07.2014 do 31.07.2014. Pretplatnik
ostvaruje pravo na sljedeće pogodnosti:
? popust od 50 kuna na iznos mjesečne naknade tijekom cijelog trajanja ugovorne obveze (umjesto
12 mjeseci kako je definirano Uvjetima korištenja za Revoluciju) i
? dodatnih 2GB podatkovnog prometa svaki mjesec tijekom cijelog trajanja ugovorne obveze (umjesto
12 mjeseci kako je definirano Uvjetima korištenja za Revoluciju).
4. Tijekom mjeseca aktivacije promotivnih pogodnosti iz točke 3., Pretplatniku će biti dodijeljene pogodnosti
proporcionalno danima korištenja promocije, što znači da, primjerice, ukoliko mu je Promotivna ponuda
aktivirana 20. dana u mjesecu, bit će mu dodijeljena trećina mjesečnog popusta i podatkovnog prometa.
Sljedeći mjesec bit će mu dodijeljen ukupan iznos mjesečnog popusta i dodatnog podatkovnog prometa.
5. Ukoliko Pretplatnik prijeđe na uslugu na bonove izgubit će pravo primanja navedenih promotivnih
pogodnosti.
6. U slučaju prijenosa ugovora na drugu osobu pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može
nastaviti koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
7. Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2
promotivnim ponudama ili popustima koje Pretplatnik koristi ili želi koristiti. 8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.