Uvjeti korištenja promotivne ponude Povratak u školu 2015. za Tele2 pretplatnike


1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 pretplatnik (dalje
u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude "Povratak u školu 2015" (dalje u tekstu:
Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda namijenjena je privatnim i poslovnim Pretplatnicima.
3) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici koji prenesu broj u Tele2 mrežu ili prijeđu s Tele2 bonova
na Tele2 pretplatu u promotivnom razdoblju od 01.09.2015. do 15.11.2015. godine, uz uvjet da su postali Tele2
korisnici bonova najkasnije do 30.06.2015. godine te ugovore korištenje jedne od promotivnih tarifa navedene u
točci 4. uz obvezno trajanje ugovora na 24 mjeseca.
4) Promotivne tarife su (dalje u tekstu: Tarife) Mix tarifa 125, Mix tarifa 150, Mix tarifa 175, Mix tarifa 200,
Mix tarifa 300 i Mix tarifa 400.
5) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu popusta na iznos mjesečne naknade odabrane
Tarife kako slijedi.
Mix tarifa 125 Mix tarifa 150 Mix tarifa 175 Mix tarifa 200 Mix tarifa 300 Mix tarifa 400
Popust na iznos
mjesečne naknade
15,00 kn 30,00 kn 40,00 kn 50,00 kn 70,00 kn 100,00 kn
Popust na iznos mjesečne naknade će se dodjeljivati tijekom cijelog obveznog trajanja pretplatničkog odnosa tj.
tijekom 24 mjeseca.
6) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi pravo
na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda ostvarivanja
popusta.
7) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti
koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
8) Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2
promotivnim ponudama. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti definirane ovim Uvjetima korištenja.
9) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik
koristi.
10) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.