Uvjeti korištenja promotivne ponude "Proljeće 2015"

UVJETI KORIŠTENJA PROMOTIVNE PONUDE
„Proljeće 2015“
važeći u promotivnom razdoblju od 05.03.2015. do 06.05.2015.
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) odnosno prijenosom
broja u Tele2 ili prijelazom s Tele2 bonova na Tele2 pretplatu, Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik)
prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude „Proljeće 2015“ (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda namijenjena je privatnim i poslovnim Pretplatnicima.
3) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici koji u promotivnom razdoblju od 05.03.2015. do
06.05.2015. godine ugovore korištenje jedne od tarifa navedene u točci 4. uz obvezno trajanje ugovora na 12
mjeseci ili 24 mjeseca.
4) Tarife su (dalje u tekstu: Tarife):
a) glasovne: Mix tarifa 75, Mix tarifa 100, Mix tarifa 125, Mix tarifa 150, Mix tarifa 175, Mix 200, Mix 300 i
Mix 400 i
b) mobilni Internet: S, M, L i XL.
5) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu dodatne količine minuta, SMS poruka i podatkovnog
prometa na Tarifama iz točke 4, a po pojedinoj tarifi Pretplatnik dobiva dodatnih 100% minuta, 100% SMS poruka
i 100% podatkovnog prometa iz ugovorene Tarife.
Glasovne
tarife
Mix tarifa
75
Mix tarifa
100
Mix tarifa
125
Mix tarifa
150
Mix tarifa
175
Mix tarifa
200
Mix tarifa
300 Mix tarifa 400
Minute 250 500 750 1000 1500 2000 3000 Neograničeno
SMS
poruke 250 500 750 1000 1500
Neograniče
no
Neograniče
no Neograničeno
Podatkovni
promet
(MB) 512 1024 1536 2048 2560 3072 4096 5120
Dodatne
minute 250 500 750 1000 1500 2000 3000 Nije dostupno
Dodatne
SMS
poruke 250 500 750 1000 1500
Nije
dostupno
Nije
dostupno Nije dostupno
Dodatni
podatkovni
promet
(MB) 512 1024 1536 2048 2560 3072 4096 5120
Tarife za mobilni Internet S M L XL
Podatkovni promet (GB) 1 3 10 20
Dodatni podatkovni promet (GB) 1 3 10 20
Uvjet za ostvarivanje pogodnosti iz ove točke je ugovaranje obveznog trajanja pretplatničkog odnosa od 12 ili
24 mjeseca.
Dodatne minute, SMS poruke i podatkovni promet će se dodjeljivati tijekom cijelog trajanja ugovorne obveze tj.
tijekom 12 mjeseci ako je Pretplatnik ugovorio ugovornu obvezu na 12 mjeseci.
Dodatne minute, SMS poruke i podatkovni promet će se dodjeljivati tijekom cijelog trajanja ugovorne obveze tj.
tijekom 24 mjeseca ako je Pretplatnik ugovorio ugovornu obvezu na 24 mjeseca.
6) Pretplatnici koji prenesu broj u Tele2 mrežu ili prijeđu s Tele2 bonova na Tele2 pretplatu u razdoblju od
05.03.2015. do 06.05.2015. ostvarit će, uz pogodnosti iz točke 5., i dodatnu pogodnost u vidu popusta na iznos
mjesečne naknade kako slijedi:
a) Mix tarifa 125 – popust od 15 kuna,
b) Mix tarifa 150 – popust od 30 kuna,
c) Mix tarifa 175 – popust od 40 kuna,
d) Mix tarifa 200 – popust od 50 kuna,
e) Mix tarifa 300 – popust od 120 kuna,
f) Mix tarifa 400 – popust od 200 kuna.
Uvjet za ostvarivanje pogodnosti iz ove točke je ugovaranje obveznog trajanja pretplatničkog odnosa od 24
mjeseca. Pogodnost iz ove točke mogu iskoristiti Tele2 korisnici bonova koji su to postali do 30.04.2015. Popust
na iznos mjesečne naknade će se dodjeljivati tijekom cijelog obveznog trajanja pretplatničkog odnosa tj. tijekom
24 mjeseca. Pretplatnici koji ugovore obvezno trajanje pretplatničkog odnosa od 12 mjeseci ne mogu ostvariti
pogodnost iz ove točke. Tele2 korisnici bonova koji su to postali nakon 01.05.2015. ne ostvaruju pravo na
pogodnosti iz ove točke.
7) Podatkovni promet iz točke 5. će se Pretplatnicima dodijeliti u punom iznosu neovisno o danu aktivacije.
Dodatne minute i SMS poruke će se Pretplatnicima dodijeliti sukladno danu aktivacije, npr. ako korisnik aktivira
tarifu na polovici mjeseca dobiti će polovicu dodatnih minuta i dodatnih SMS poruka.
8) Korisnik koji ugovori Mix tarifu 150, Mix tarifu 175 ili Mix tarifu 200 uz obvezno trajanje pretplatničkog
odnosa na 24 mjeseca ima pravo na 10% popusta na mjesečni iznos naknade za tarifu tijekom cijelog trajanja ugovorne obveze tj. tijekom 24 mjeseca koje će ostvariti slanjem ključne riječi POPUSTPLUS SMS-om na broj
13440.
Ukoliko ugovori Mix tarifu 300 ili Mix tarifu 400 uz obvezno trajanje pretplatničkog odnosa na 24 mjeseca ima
pravo na 20% popusta na mjesečni iznos naknade za tarifu tijekom cijelog trajanja ugovorne obveze tj. tijekom
24 mjeseca koje će ostvariti slanjem ključne riječi POPUSTPLUS SMS-om na broj 13440. Korisnik poruku mora
poslati do 31.05.2015. ukoliko želi iskoristiti navedenu pogodnost.
Korisnik koji iskoristi pogodnost iz točke 6. ne ostvaruje pravo na 10% odnosno 20% popusta na iznos mjesečne
naknade iz ove točke.
9) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Iznimno kada Pretplatnik
mijenja tarifu sa neke od promotivnih tarifa iz točke 4. na neku drugu promotivnu tarifu iz točke 4. unutar trajanja
ugovorne obveze, Pretplatniku će ostati pogodnosti koje je ostvario na promotivnoj tarifi s koje prelazi izuzev
onih pogodnosti koje su navedene u točkama 6 i 8 ovih Uvjeta korištenja. Pretplatnik gubi pravo na pogodnost
i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda ostvarivanja popusta.
10) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti
koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
11) Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2
promotivnim ponudama. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti definirane ovim Uvjetima korištenja.
12) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik
koristi.
13) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.