Uvjeti korištenja promotivne ponude „Proljeće 2020“

Uvjeti korištenja promotivne ponude "Proljeće 2020"
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 privatni i poslovni pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) ostvaruje pravo na sudjelovanje u promotivnoj ponudi "Proljeće 2020" (dalje u tekstu Promocija).

2. Pravo za sudjelovanje u Promociji ostvaruju i postojeći Tele2 pretplatnici koji potpisuju ugovornu obvezu na 24 mjeseca na glasovnim tarifama Čisto Tristo, Raspali, Raspali Surf, Ekipna i Ekipna Biznis.

3. Sudjelovanjem u Promociji Pretplatnik uz kupnju jednog od sljedećih smartphone uređaja (dalje u tekstu: Glavni uređaj): Samsung Galaxy A51, Huawei P Smart Pro ili Xiaomi Redmi Note 8 Pro ostvaruje pravo na odabir jednog od sljedećih uređaja: smartphone Xiaomi Redmi 8A ili pametni sat Huawei GT Watch. (dalje u tekstu: Dodatni uređaj).

4. Potpisom Zahtjeva uz kupnju jednog od Glavnih uređaja ovih Uvjeta Pretplatnik prihvaća Uvjete korištenja promotivne ponude "Proljeće 2020".

5. Glavni uređaji iz Promocije se za vrijeme trajanja promocije ne mogu kupiti odvojeno od dodatnog uređaja, te je odabir dodatnog uređaja obvezan ako je isti dostupan na prodajnom mjestu za vrijeme sklapanja ugovorne obveze.

6. Dodatni uređaji se nalaze u ograničenim količinama te u situaciji u kojoj određenog dodatnog uređaja više nema na raspolaganju Pretplatnik treba izabrati jedan od uređaja koji su dostupni u trenutku potpisa Zahtjeva. U slučaju kada niti jedan dodatni uređaj nije na raspolaganju Glavni uređaj se kupuje po jednakoj cijeni kao i s dodatnim uređajem.

7. Promotivno razdoblje traje od 20.4.2020. do 15.6.2020. godine ili do isteka zaliha Glavnih i/ili Dodatnih uređaja koji su sastavni dio Promocije, odnosno koja god od okolnosti nastupi ranije.

8. U slučaju kupovine uređaja iz Promocije preko kanala prodaje na daljinu i povrata u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača, Pretplatnik je dužan vratiti sve sastavnice koje su dostavljene Pretplatniku u okviru Promocije. Sastavnicama Promocije se smatraju Glavni uređaj sa svim elementima koji se nalaze u pakiranju (npr. punjač, kablovi, slušalice i sl.) i dodatni uređaj sa svim elementima koji se nalaze u pakiranju dodatnog uređaja (npr. punjač, kablovi, slušalice i sl.). U slučaju nedostatka jedne ili više sastavnica iz paketa odnosno njihova oštećenja, Tele2 zadržava pravo vratiti natrag paket Pretplatniku i odbiti povrat.

9. Prilikom prijevremenog raskida pretplatničkog ugovora, u naknadu za prijevremeni raskid se Pretplatniku neće uračunati dodatni uređaj.

10. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.

11. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 20.4.2020. i izmijenjeni su 15.5.2020. i 29.5.2020.