Uvjeti korištenja promotivne ponude "Promocija 2016 – Biznis ne poznaje granice"


Uvjeti korištenja objavljeni: 09.03.2016.
UVJETI KORIŠTENJA PROMOTIVNE PONUDE
"Promocija 2016 - Biznis ne poznaje granice"
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje ili produljenje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) odnosno
prijenosom broja u Tele2 ili prijelazom s Tele2 bonova na Tele2 pretplatu, Tele2 novi ili postojeći pretplatnik
(dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude "Promocija 2016 - Biznis ne
poznaje granice" (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda namijenjena je poslovnim Pretplatnicima od 08.02.2016. do 30.04.2016. godine te od
04.05.2016 do 30.11.2016. godine. Od 15.03.2016. godine promotivna ponuda je dostupna samo na kanalu
direktne prodaje poslovnim korisnicima.
3) Pretplatnici koji u promotivnom razdoblju ugovore korištenje tarife Business Revolucija 250 uz obvezno
trajanje pretplatničkog odnosa na 12 mjeseci ili 24 mjeseca ostvaruju pravo na popust na mjesečnu naknadu
u iznosu od 40 kn te 100 roaming minuta za razgovore unutar EU zemalja i 100 međunarodnih minuta za
razgovore prema EU tijekom trajanja ugovorne obveze i to kako slijedi:
- 12 mjeseci uz ugovaranje obveznog trajanja pretplatničkog odnosa na 12 mjeseci i
- 24 mjeseca uz ugovaranje obveznog trajanja pretplatničkog odnosa na 24 mjeseca.
4) Iznos pripadnog popusta na mjesečnu naknadu u mjesecu aktivacije bit će obračunati sukladno danu
aktivacije, što znači da će dodijeljeni popust biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je
Pretplatnik koristio Promotivnu ponudu s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku
kojemu je Promotivna ponuda aktivirana na polovici mjeseca bit će odobrena polovica popusta na mjesečnu
naknadu. Svaki naredni puni mjesec Pretplatnik ostvaruje pravo na puni iznos popusta na mjesečnu
naknadu.
5) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi
pravo na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda
ostvarivanja pogodnosti.
6) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti koristiti
ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
Uvjeti korištenja objavljeni: 09.03.2016.
7) Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2
promotivnim ponudama. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti definirane ovim Uvjetima korištenja.
8) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
9) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.