Uvjeti korištenja promotivne ponude „Promocija Internet tarife BEZBROJ GB na posebnim područjima“Uvjeti korištenja promotivne ponude "Promocija Internet tarife BEZBROJ GB na posebnim
područjima" 1
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanjem pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 pretplatnik (dalje
u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude "Promocija Internet tarife
BEZBROJ GB na posebnim područjima" (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda namijenjena je novim privatnim Pretplatnicima na kanalu telefonske prodaje.
3) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici s prebivalištem ili prijavljenim boravištem na području
mjesta Gunja, Ivankovo ili Slunj koji od 5.11.2019. do 31.1.2020. godine na kanalu telefonske prodaje
ugovore korištenje tarife BEZBROJ GB uz obvezno trajanje ugovora na 24 mjeseca.
4) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu 25 kn popusta na iznos mjesečne naknade tarife
BEZBROJ GB za Pretplatnike koji ugovore obvezno trajanje ugovora na 24 mjeseca. Popust se primjenjuje
u trajanju od 24 mjeseca odnosno u vremenu u kojem korisnik ostaje na tarifi BEZBROJ GB.
5) Dodatno, Pretplatnik koji prihvati ovu promotivnu ponudu te pristane na testiranje mreže odnosno anketu
o zadovoljstvu ostvaruje pravo na dodatnih 80kn popusta tijekom prvih 5 mjeseci korištenja promotivne
ponude.
6) Popust na iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će razmjeran odnosu broja dana u tom
mjesecu u kojima je Pretplatnik koristio Promotivnu ponudu. Na primjer, Pretplatnik koji je počeo koristiti
Promotivnu ponudu na polovici mjeseca imat će pravo na polovicu popusta iz Promotivne ponude. Sljedeći
puni mjesec Pretplatnik ostvaruje puni popust iz ove Promotivne ponude.
7) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi
pravo na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda
ostvarivanja pogodnosti.
8) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti koristiti
ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
9) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.
10) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.

1 Ovi Uvjeti korištenja objavljeni su i primjenjuju se od 5.11.2019., a izmijenjeni su 1.1.2020. i 15.1.2020.