Uvjeti korištenja promotivne ponude "Promocija na Mix tarifi 75"


1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) odnosno prijenosom
broja u Tele2 ili prijelazom s Tele2 bonova na Tele2 pretplatu, Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik)
prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude "Promocija na Mix tarifi 75" (dalje u tekstu: Promotivna
ponuda).
2) Promotivna ponuda namijenjena je privatnim i poslovnim Pretplatnicima.
3) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici koji u promotivnom razdoblju od 18.09.2015. do
31.10.2015. te ponovno od 02.11.2015. do 15.11.2015. godine ugovore korištenje tarife Mix tarifa 75 uz obvezno
trajanje ugovora na 12 mjeseci ili 24 mjeseca.
4) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu 1GB dodatnog podatkovnog prometa, a od
29.09.2015. i dodatnih 250 minuta i dodatnih 250 SMS poruka u tarifi Mix tarifa 75. Izmjene od 29.09.2015.
godine primjenjuju se i na Pretplatnike koji su iskoristili ponudu u razdoblju od 18.09.2015. do 28.09.2015. tj. i
tim korisnicima će biti dodijeljene dodatne minute i SMS-ovi.
5) Pretplatnik koji ugovori Promotivnu ponudu uz obvezno trajanje pretplatničkog odnosa ostvaruje pravo
na dodatnih 1GB podatkovnog prometa, dodatnih 250 minuta i dodatnih 250 SMS poruka tijekom trajanja
ugovorne obveze i to kako slijedi:
- podatkovni promet, dodatnih 250 minuta i dodatnih 250 SMS poruka se dodjeljuje 12 mjeseci uz
ugovaranje obveznog trajanja pretplatničkog odnosa na 12 mjeseci i
- podatkovni promet, dodatnih 250 minuta i dodatnih 250 SMS poruka se dodjeljuje 24 mjeseca uz
ugovaranje obveznog trajanja pretplatničkog odnosa na 24 mjeseca.
6) Dodatna količina minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama i količina SMS poruka u
mjesecu aktivacije bit će razmjerna odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik koristio Promotivnu
ponudu. Na primjer, Pretplatnik koji je počeo koristiti Promotivnu ponudu na polovici mjeseca imat će pravo na
polovicu pripadajuće količine minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama i polovicu pripadajućih
SMS poruka iz Promotivne ponude. Sljedeći puni mjesec Pretplatnik ima na raspolaganju puni iznos minuta
razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama i punu količinu SMS poruka iz ove Promotivne ponude.
Dodatna količina podatkovnog prometa u mjesecu aktivacije je u punom iznosu tj. nije razmjeran broju dana u
tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku koji počeo koristiti Promotivnu ponudu na polovici mjeseca biti će
dodijeljen puni iznos podatkovnog prometa iz Promotivne ponude.
7) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi pravo
na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda ostvarivanja
pogodnosti.
8) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti
koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
9) Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2
promotivnim ponudama. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti definirane ovim Uvjetima korištenja.
10) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik
koristi.
11) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.