Uvjeti korištenja promotivne ponude "Promocija na Mix tarifi 95 (9/2015)" za postojeće pretplatnike


UVJETI KORIŠTENJA PROMOTIVNE PONUDE
"Promocija na Mix tarifi 95 (9/2015)" za postojeće pretplatnike
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Potpisom za produljenjem obveznog trajanja ugovora odnosno ugovaranjem obveznog trajanja ugovora
(dalje u tekstu: Zahtjev), Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne
ponude "Promocija na Mix tarifi 95 (9/2015)" (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda namijenjena je postojećim privatnim i poslovnim Pretplatnicima.
3) Promotivnu ponudu mogu ostvariti postojeći Pretplatnici koji u promotivnom razdoblju od 01.09.2015.
do 30.06.2016. godine ugovore korištenje tarife Mix tarifa 95 bez obveznog trajanja ugovorne obveze ili uz
obvezno trajanje ugovora na 12 mjeseci ili 24 mjeseca. Od 15.03.2016. godine promocija je dostupna samo
poslovnim korisnicima na kanalu direktne prodaje.
4) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu popusta na iznos mjesečne naknade tarife Mix tarifa
95 u visini 35,00 kn. Popust se primjenjuje na iznos mjesečne naknade bez ugovorne obveze.
5) Pretplatnik koji ugovori Promotivnu ponudu uz obvezno trajanje pretplatničkog odnosa na 12 mjeseci ili
24 mjeseca ostvaruje i pravo na dodatnih 1GB podatkovnog prometa tijekom 6 mjeseci, a koje će ostvariti
slanjem ključne riječi MIX1GB SMS-om na broj 13440.
6) Ključna riječ za deaktivaciju dodatnih 1GB podatkovnog prometa je STOPMIX1GB te se također šalje
SMS-om na broj 13440.
7) Po isteku 6 mjeseci, 1GB dodatnog podatkovnog prometa se prestaje dodjeljivati.
8) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi pravo
na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda ostvarivanja
pogodnosti.
9) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti
koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
10) Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2
promotivnim ponudama. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti definirane ovim Uvjetima korištenja.
11) Pretplatnik koji iskoristi promotivnu ponudu iz ovih Uvjeta korištenja, gubi postojeće popuste i
pogodnosti.
12) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik
koristi.
13) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.