Uvjeti korištenja promotivne ponude „Promocija Sony za Tele2 poslovne pretplatnike“ do 30.11.2014.

UVJETI KORIŠTENJA PROMOTIVNE PONUDE
„Promocija Sony za Tele2 poslovne pretplatnike“
važeći u promotivnom razdoblju od 30.10.2014. do 30.11.2014.
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili Zahtjeva za ugovaranje ili produljenjem
ugovorne obveze (dalje u tekstu: Zahtjev) odnosno prijenosom broja u Tele2 mrežu, Tele2 poslovni pretplatnik
(dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude „Promocija Sony za Tele2
poslovne pretplatnike“ (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda namijenjena je poslovnim Pretplatnicima.
3) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici koji u promotivnom razdoblju od 30.10.2014. do
30.11.2014. godine ugovore korištenje jedne od promotivnih tarifa uz obvezno trajanje ugovora od 24 mjeseca
i pri tome kupe Sony Xperia mobilni uređaj.
4) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu dodatnog podatkovnog prometa i popusta na iznos
mjesečne naknade:
a) na Mix tarifi 125 Pretplatnik ostvaruje pravo na dodatnih 1,5 GB podatkovnog prometa i 25 kuna popusta
na iznos mjesečne naknade uz kupovinu Sony Xperia Z1 mobilnog uređaja i
b) na Mix tarifi 175 Pretplatnik ostvaruje pravo na dodatnih 1,5 GB podatkovnog prometa i 50 kuna popusta
na iznos mjesečne naknade uz kupovinu Sony Xperia Z3 mobilnog uređaja.
5) Dodatni podatkovni promet iz točke 4. će se Pretplatnicima dodijeliti u punom iznosu neovisno o danu
aktivacije. Dodatni podatkovni promet će se dodjeljivati tijekom cijelog trajanja ugovorne obveze tj. tijekom 24
mjeseca.
Popust na iznos mjesečne naknade iz točke 4. će se Pretplatnicima dodjeljivati tijekom cijelog trajanja ugovorne
obveze tj. tijekom 24 mjeseca. Popust se u mjesecu aktivacije dodjeljuje u iznosu proporcionalnom broju dana
od datuma aktivacije do isteka mjeseca.
6) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi pravo
na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda ostvarivanja
popusta. 7) U slučaju prijenosa ugovora na novog pretplatnika pogodnost iz ove promocije se gubi i novi Pretplatnik
ne može nastaviti koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
8) Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2
promotivnim ponudama. Takvi Pretplatnici nemaju pravo na pogodnosti definirane ovim Uvjetima korištenja.
9) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik
koristi.
10) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.