Uvjeti korištenja promotivne ponude „Promotivne Ponude na prodajnim mjestima“


Uvjeti korištenja promotivne ponude "Promotivne Ponude na prodajnim mjestima"
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa u Tele2 mreži ili produljenje pretplatničkog
odnosa uz ugovornu obvezu na 24 mjeseca (dalje u tekstu: Zahtjev) na tarifu Raspali i obvezni
podatkovni paket Bezbroj GB odnosno na tarifi Ekipna i obvezni podatkovni paket Bezbroj GB, Tele2
privatni i poslovni pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) ostvaruje pravo na sudjelovanje u
promotivnoj ponudi "Promotivne Ponude na prodajnim mjestima" (dalje u tekstu: Promocija)

2. Pravo na Promociju može se ostvariti na prodajnom mjestu:

Tele2 Centar Zapadni Trgovački Centar Rijeka
• Promotivno razdoblje traje od 15. svibnja 2020. godine do 24. svibnja 2020. godine ili do isteka
zaliha, odnosno do okolnosti koja ranije nastupi.
Sudjelovanjem u Promociji Pretplatnik ostvaruje pravo na povlaštenu cijenu za kupnju jednog
od niže navedenih uređaja i njemu dodijeljene dodatne opreme:

o Huawei P30 Lite (dalje u tekstu: Glavni uređaj) i Huawei P30 Lite Max Mobile zaštitna
maska (dalje u tekstu: Dodatna oprema)
o Huawei Y6 2019 (dalje u tekstu: Glavni uređaj) i Shark Proof zaštita ekrana za mobitele i
tablete SP1 (dalje u tekstu: Dodatna oprema)

3. Popust se ne aplicira na Dodatnu opremu ako Pretplatnik ne odabere Glavni uređaj iz promocije

4. U promotivnom periodu, uz tarifu Raspali ili Ekipna i isključivo uz obvezni podatkovni paket Bezbroj
GB, navedene uređaje je moguće kupiti isključivo po uvjetima iz Promocije.

5. Povlaštena cijena se ostvaruje kao niži iznos opcije uređaj u trajanju od 24 mjeseca koji se prikazuje
na mjesečnom računu Korisnika za korisnike koji su odabrali otplatu uređaja kroz tu Opciju odnosno
kao jednokratni popust prilikom plaćanja uređaja za korisnike koji odaberu jednokratno plaćanje
uređaja. Popust koji je Pretplatnik ostvario na iznos Opcije uređaj bit će prikazan na Zahtjevu.
Povlaštenu cijenu dodatne opreme korisnik plaća jednokratno.

6. U slučaju promjene obveznog podatkovnog paketa za vrijeme trajanja ugovorne obveze ili prilikom
promjene tarife na neku tarifu koja ne podržava obvezni podatkovni paket Bezbroj GB Pretplatniku
će se zaračunati naknada za prijevremeni izlazak iz Promocije (dalje u tekstu: Naknada). Predmetna
Naknada predstavljat će zbroj preostalih iznosa popusta prikazanog na Zahtjevu do kraja ugovorne
obveze u jednokratnom iznosu. Naknada sadrži PDV i bit će iskazana na sljedećem mjesečnom
računu za Tele2 usluge.

7. Naknada se ne zaračunava na dodatnu opremu na koju je korisnik ostvario popust.

8. Korisniku kojem je već ranije naplaćena naknada iz točke 6. ista neće biti obračunata prilikom
prijevremenog raskida pretplatničkog ugovora.

9. Potpisom Zahtjeva uz kupnju jednog od uređaja iz točke 2. ovih Uvjeta, Pretplatnik prihvaća ove
Uvjete korištenja.

10. Jedan Pretplatnik može kupiti samo jedan uređaj po uvjetima iz Promocije.

11. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.
12. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 15. svibnja 2020. godine.