Uvjeti korištenja promotivne ponude "Raspali promo"Uvjeti korištenja promotivne ponude "Raspali promo"
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Potpisom Zahtjeva za produljenjem pretplatničkog odnosa, zasnivanjem pretplatničkog odnosa uz ili bez
prijenosa broja u Tele2 mrežu i prijenosom broja sa Tele2 bonova i zasnivanjem pretplatničkog odnosa
(dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja
promotivne ponude "Raspali promo" (dalje u tekstu: Promotivna ponuda)
2) Promotivna ponuda za korisnike koji zasnivaju pretplatnički odnos uz ili bez prijenosa broja u Tele2 mrežu
i prijenosom broja sa Tele2 bonova namijenjena je privatnim i poslovnim Pretplatnicima koji preko Web
prodajnog kanala Tele2 ugovore korištenje tarife Raspali promo bez ugovaranja obveznog trajanje
ugovora.
3) Promotivna ponuda za korisnike koji produljuju pretplatnički odnos sastoji se od pogodnosti u vidu 36 kn
popusta na iznos mjesečne naknade tarife Raspali u trajanju od 12 mjeseca za korisnike koji su ugovorili
tarifu uz obvezno trajanje ugovora na 12 mjeseci preko Web prodajnog kanala Tele2.
4) Uz tarifu Raspali promo iz točke 2. i uz popust definiran u točki 3 nije moguća kupovina mobilnih uređaja
uz opciju Uređaj
5) Promotivno razdoblje traje od 21.03.2017. do 23.04.2017. godine.
6) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi
pravo na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda
ostvarivanja pogodnosti.
7) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti
koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
8) U slučaju prelaska s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda ostvarivanja Popusta,
korisniku će se Popust deaktivirati, a mjesečne rate će se naplatiti po pravilima definiranim Uvjetima
korištenja Opcije uređaj.
9) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.

10) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.
Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 21.03.2017 i promijenjeni su 23.04.2017