Uvjeti korištenja promotivne ponude "Rukomet" za Tele2 korisnike bonova

Uvjeti korištenja promotivne ponude „Rukomet“ za Tele2 korisnike bonova


1. Aktivacijom nove SIM kartice i prelaskom s pretplate na bonove Tele2 korisnik bonova koji aktivira novu SIM
karticu ili prijeđe s pretplate na bonove u razdoblju od 10.1.2014. do 30.4.2014., te korisnik koji prenese broj u
Tele2 od 10.1.2014. do 31.12.2014., (dalje u tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod
uvjetima definiranima ovim Uvjetima korištenja promotivne ponude „Rukomet“ za Tele2 korisnike govornih
usluga na bonove (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja aktivacijom SIM kartice. Korisniku koji prenese broj u mrežu ili prijeđe
s pretplate na bonove sukladno članku 1 ovih Uvjeta korištenja promocija će biti aktivirana automatski, a ostali
korisnici za aktivaciju promocije trebaju poslati poruku sadržaja BONUS na broj 13884. Poruka na broj 13884
naplaćuje se prema cijeni tarife koju Korisnik koristi.

3. Korisnik ostvaruje pravo na dodatne kune na računu na sljedeći način: za svaku prvu mjesečnu nadoplatu
računa u iznosu od minimalno 50 kuna. Ako je prva mjesečna nadoplata 50 kuna, Korisnik će dobiti dodatnih 50
bonus kuna, a ako je ista 100 kuna, dobit će dodatnih 100 bonus kuna na račun. Ako je prva mjesečna nadoplata
200 kuna, korisnik će dobiti dodatnih 200 bonus kuna. Za dobivanje bonus kuna Korisnik može nadoplatiti račun
svim vrstama Tele2 bonova. Pravo na dodatne kune na računu Korisnik ostvaruje šest kalendarskih mjeseci, pri
čemu se mjesec u kojem je promocija aktivirana broji kao prvi mjesec. Pravo na bonus kune Korisnik gubi ukoliko
jedan od navedenih šest mjeseci ne nadoplati račun bonom od minimalno 50 kuna.

4. Bonus kune se mogu trošiti na pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, naknadu za uspostavu poziva prema
svim mrežama u Hrvatskoj, SMS poruke prema svim mrežama u Hrvatskoj, MMS poruke prema svim mrežama
u Hrvatskoj i e-mailu, te prijenos podataka u Hrvatskoj. Bonus kune troše se prema cijenama i uvjetima korištenja
tarife na kojoj se Korisnik nalazi.
Bonus kune se ne mogu trošiti na međunarodne pozive, roaming, na pozive prema destinacijama 095 1000 ***,
kao ni za prosljeđivanje poziva, pozive i poruke prema kratkim kodovima, aktivaciju dodatnih opcija, paketa ili
tarifa, SMS parking, mPrijevoz te ostale usluge s dodatnom vrijednosti.

5. Prilikom slanja SMS i MMS poruka, pozivanja ili korištenja podatkovnog prometa redoslijed trošenja
korisničkog računa je sljedeći: - prvo se troše paketi i bonus paketi minuta, SMS/MMS poruka i podatkovnog prometa (u izborniku koji je
dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod „2-Bonusi/Paketi“). Ovdje se ubrajaju paketi minuta,
SMS poruka i podatkovnog prometa iz tarifa Smart i Smiley
- potom se obračunavaju opcije - ostale minute, SMS/MMS poruke i podatkovni promet koji Korisnik može imati
na svom prepaid računu (u izborniku koji je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod „1-Opcije“).
Ovdje se ubrajaju sljedeće opcije: dodatni paketi minuta (Paket 50 minuta, Paket 100 minuta, Paket 200 minuta),
SMS poruka (100 poruka, 500 poruka, 1000 poruka) odnosno podatkovnog prometa (Paket 100 MB, Paket 250
MB, Paket 500 MB, Paket 1 GB, Paket 3 GB; te Opcije mobilnog Interneta Start, S, M, L i XL ).
- zatim se troše Bonus kune,
- i na kraju se naplaćuje korisnički prepaid račun.

6. Bonus kune će biti dodijeljene 24 sata nakon nadoplate računa bonom. Valjanost bonus kuna je 30 dana od
dana dodjele bonus kuna. Stanje i valjanost bonus kuna se provjerava biranjem kombinacije *150#, potom 2 za
Bonuse/Pakete. Stanje i valjanost bonus kuna može se provjeriti i direktnim biranjem kombinacije *150*5#.
Korisnici mobilnog Interneta stanje i valjanost bonus kuna mogu provjeriti na portalu Moj Tele2.

7. Ako korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na promociju. Prelaskom s bonova na pretplatu korisniku gubi
pravo na promociju.

8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.