Uvjeti korištenja promotivne ponude „Spoji surfaj i gledaj“

Uvjeti korištenja su primjenjivi od 24.04.2017., a izmijenjeni 03.05.2017, 01.07.2017 i
31.03.2018Uvjeti korištenja promotivne ponude "Spoji surfaj i gledaj" 1
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) ili
produljenjem ugovorne obveze te ugovaranjem usluge isporuke programskog sadržaja u
elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije HP-Hrvatske pošte d.d. Moja 3
buketa (dalje u tekstu: usluga evotv), Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik)
prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude "Spoji surfaj i gledaj" (dalje u tekstu:
Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda namijenjena je privatnim Pretplatnicima.
3) Promotivnu ponudu u prodajnim kanalima Tele2 mogu ostvariti Pretplatnici koji tijekom
promotivnog razdoblja od 24.04.2017. do 31.03.2018 godine ugovore korištenje tarife
Internet BEZBROJ GB uz obvezno trajanje ugovora na 24 mjeseca i uz tarifu ugovore i
uslugu evotv uz obvezno trajanje ugovora na 24 mjeseca
4) Promotivna ponuda ne može se kombinirati s promocijama "10kn popusta na POKUĆNI
uz ugovor" ili "Smartphone tarifa i Internet tarifa". Korisnik koji zadovoljava uvjete za dvije
promocije, može odabrati ponudu koju želi ostvariti.
5) Promotivna pogodnost sastoji se od popusta u iznosu 20 kn na mjesečnu naknadu tarife
BEZBROJ GB tijekom obveznog trajanja ugovora.
6) Istekom obveznog trajanja ugovora, a nastavkom korištenja usluga mjesečna naknada
ugovorene tarife obračunavaju se i naplaćuju u punom iznosu.
7) Popust na iznos mjesečne naknade odabrane Tele2 tarife u mjesecu aktivacije bit će
razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik koristio Promotivnu
ponudu. Na primjer, Pretplatnik koji je počeo koristiti Promotivnu ponudu na polovici
mjeseca imat će pravo na polovicu popusta iz Promotivne ponude. Sljedeći puni mjesec
Pretplatnik ostvaruje puni popust iz ove Promotivne ponude.
8) Ako Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu i / ili deaktivira
uslugu evotv Moja 3 buket, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima
korištenja.
Uvjeti korištenja su primjenjivi od 24.04.2017., a izmijenjeni 03.05.2017, 01.07.2017 i
31.03.2018


9) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne
može nastaviti koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni
Pretplatnik.
10) Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s
drugim Tele2 promotivnim ponudama.
11) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će
se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
12) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.