Uvjeti korištenja promotivne ponude "Spoji za blagdane"


Uvjeti korištenja promotivne ponude "Spoji za blagdane" 1
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) odnosno prijenosom broja
u Tele2, produljenjem ugovorne obveze ili prijelazom s Tele2 bonova na Tele2 pretplatu i ugovaranjem
usluge isporuke programskog sadržaja u elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije HPHrvatske
pošte d.d. Moja 3 buketa (dalje u tekstu: usluga evotv), Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik)
prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude "Spoji za blagdane" (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda namijenjena je privatnim Pretplatnicima.
3) Promotivnu ponudu u prodajnim kanalima Tele2 mogu ostvariti Pretplatnici koji tijekom promotivnog
razdoblja od 15.11.2016. do 23.04.2017. godine ugovore:
a) korištenje tarife Mobilni internet Pedeset GB (ili Mobilni internet Sto GB - dostupno do 07.03.2017.) uz
obvezno trajanje ugovora na 24 mjeseca i uz tarifu ugovore i uslugu evotv uz obvezno trajanje ugovora
na 24 mjeseca ili
b) korištenje tarife Čisto tristo, Raspali ili Ekipna (Glavna) uz obvezno trajanje ugovora na 24 mjeseca i uz
tarifu ugovore i uslugu evotv uz obvezno trajanje ugovora na 24 mjeseca ili
c) korištenje jedne od tarifa Mobilni internet iz stavka a) ove točke uz obvezno trajanje ugovora na 24
mjeseca i korištenje jedne od tarifa iz točke b) ove točke uz obvezno trajanje ugovora na 24 mjeseca i
uz te tarife ugovore i uslugu evotv uz obvezno trajanje ugovora na 24 mjeseca.
4) Promotivna pogodnost sastoji se od popusta u iznosu 30 kn na mjesečnu naknadu tarife podatkovnog
prometa tijekom trajanja ugovorne obveze, a na Zahtjevu će biti pod oznakom "Popust30kn - 30 kn popusta
na tarifu u trajanju 24 mjeseca" i
5) Istekom ugovorne obveze, a nastavkom korištenja usluga mjesečna naknada ugovorene tarife
obračunavaju se i naplaćuju u punom iznosu.
6) Popust na iznos mjesečne naknade odabrane Tele2 tarife u mjesecu aktivacije bit će razmjeran odnosu
broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik koristio Promotivnu ponudu. Na primjer, Pretplatnik koji je
počeo koristiti Promotivnu ponudu na polovici mjeseca imat će pravo na polovicu popusta iz Promotivne
ponude. Sljedeći puni mjesec Pretplatnik ostvaruje puni popust iz ove Promotivne ponude.

1 Ovi Uvjeti korištenja objavljeni su 15.11.2016.godine, izmijenjeni 01.04.2017 i 23.04.2017
7) Ako Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu i / ili deaktivira uslugu evotv Moja 3
buket, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja.
8) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti koristiti
ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
9) Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2
promotivnim ponudama.
10) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
11) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.