Uvjeti korištenja promotivne ponude „Sretni dani“


Uvjeti korištenja promotivne ponude "Sretni dani"
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) uz ugovornu obvezu
na 24 mjeseca, Tele2 privatni pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) ostvaruje pravo na sudjelovanje u
promotivnoj ponudi "Sretni Dani" (dalje u tekstu Promocija).

2. Pravo za sudjelovanje u Promociji koja se odvija u Tele2 webshopu ostvaruju novi i postojeći Tele2
privatni Pretplatnici koji potpisuju ugovornu obvezu na 24 mjeseca na glasovnim tarifama: Raspali,
Ekipna i Čisto Tristo.

3. Promotivno razdoblje traje od 16.03.2020. do 24.03.2020. godine ili do isteka zaliha glavnih i/ili dodatnih
uređaja koji su sastavni dio Promocije, odnosno koja god od okolnosti nastupi ranije.

4. U promociji sudjeluju svi Pretplatnici koji u periodu od 16. ožujka do 18. ožujka 2020. godine kupe jedan
od sljedećih smartphone uređaja (dalje u tekstu: Glavni uređaj): P Smart Pro Breathing Crystal , P30
Pro Breathing Crystal ili P30 Lite Blue Pro u Tele2 webshopu uz kupljene uređaje dobivaju JBL Charge
3 Blue zvučnik (dalje u tekstu: dodatni uređaj).

5. Potpisom Zahtjeva uz kupnju jednog od Glavnih uređaja ovih Uvjeta Pretplatnik prihvaća Uvjete
korištenja promotivne ponude "Sretni dani".

6. Glavni uređaji iz Promocije se za vrijeme trajanja promocije ne mogu kupiti odvojeno od dodatnog
uređaja, te je odabir dodatnog uređaja obvezan ako je isti dostupan u Tele2 webshopu za vrijeme
sklapanja ugovorne obveze.

7. U slučaju kupovine uređaja iz Promocije preko kanala prodaje na daljinu i povrata u roku određenom
Zakonom o zaštiti potrošača, Pretplatnik je dužan vratiti sve sastavnice koje su dostavljene Pretplatniku
u okviru Promocije. Sastavnicama Promocije se smatraju Glavni uređaj sa svim elementima koji se
nalaze u pakiranju (npr. punjač, kablovi, slušalice i sl.) i dodatni uređaj sa svim elementima koji se
nalaze u pakiranju dodatnog uređaja (npr. punjač, kablovi, slušalice i sl.). U slučaju nedostatka jedne ili
više sastavnica iz paketa odnosno njihova oštećenja, Tele2 zadržava pravo vratiti natrag paket
Pretplatniku i odbiti povrat.

8. Prilikom prijevremenog raskida pretplatničkog ugovora, u naknadu za prijevremeni raskid se
Pretplatniku neće uračunati dodatni uređaj.

9. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.

10. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 16.03.2020.