Uvjeti korištenja promotivne ponude Unlimited Business poslovnih tarifa uz 30% popusta do 03.06.2013.


UVJETI KORIŠTENJA PROMOTIVNE PONUDE
UNLIMITED BUSINESS POSLOVNIH TARIFA UZ 30% POPUSTA
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili Zahtjeva za produljenje ugovorne obveze (dalje
u tekstu: Zahtjev) na Tele2 ovlaštenim prodajnim mjestima, u promotivnom razdoblju od 01. prosinca 2012. do
3. lipnja 2013. godine, svi Tele2 korisnici uključujući i one kojima je ugovorna obveza već istekla ili stječu
pravo na produljenje ugovora tijekom tijekom prosinca 2012. godine ili siječnja, veljače, ožujka, travnja, svibnja
ili do 3. lipnja (uključivo) 2013. godine (dalje: poslovni korisnik), ostvaruju pravo na pogodnosti na način i pod
uvjetima definiranim ovim Uvjetima korištenja promotivne ponude „Unlimited Business poslovnih tarifa uz 30%
popusta“ (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).
2. Pogodnosti mogu ostvariti poslovni korisnici koji ispunjavaju uvjete iz točke 1. ovih Uvjeta korištenja, uz
uvjet sklapanja ugovora s obveznim trajanjem ugovorne obveze od 24 mjeseca na Unlimited Business
tarifama s minimalnim mjesečnim potrošnjama od 100, 150, 200 i 300 kuna na koje se istovremeno primjenjuju
Uvjeti korištenja Tele2 Unlimited Business poslovnih tarifa.
3. Poslovni korisnik koji ispunjava uvjete iz točke 1. i 2. ovih Uvjeta korištenja ostvariti će pravo na popust od
30% na iznos minimalne mjesečne potrošnje tj. mjesečne naknade Unlimited Business tarife na prvih 12
mjesečnih računa tijekom trajanja ugovorne obveze od 24 mjeseca na odabranoj Unlimited Business tarifi.
4. Za mjesec u kojemu je aktivirana pogodnost iz točke 3. poslovnom korisniku će biti dodijeljena pogodnost
na sljedeći način:
- ako je poslovni korisnik koristio Unlimited Business tarifu cijeli puni mjesec, a promotivna pogodnost je
aktivirana tijekom mjeseca, popust će biti obračunat na mjesečnu naknadu Unlimited Business tarife za cijeli
mjesec (kao da je popust aktivan od prvog dana u mjesecu);
- ako je poslovni korisnik koristio Unlimited Business tarifu dio mjeseca, iznos mjesečne naknade bit će
naplaćen sukladno članku 15. Uvjeta korištenja Tele2 Unlimited Business poslovnih tarifa te ako je promotivna
pogodnost aktivirana nakon aktivacije Unlimited Business tarife, popust će biti obračunat na razmjeran iznos
mjesečne naknade Unlimited Business tarife (kao da je popust aktivan od dana kada i tarifa).
Sljedeći puni mjesec poslovnom korisniku bit će dodijeljen cijeli iznos mjesečnog popusta.
5. Dozvoljene promjene tarife na i sa Unlimited Business tarife s popustom od 30% određene su Pravilima
promjena glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenih na www.tele2.hr. Prilikom promjene Unlimited
Business tarife s popustom od 30% na neku drugu tarifu, kao trenutni iznos minimalne mjesečne potrošnje, tj.
mjesečne naknade relevantna je minimalna mjesečna potrošnja tj. mjesečna naknada Unlimited Business
tarife bez popusta.
6. Poslovni korisnik koji je ostvario pravo pogodnosti iz točke 3., a koji želi promjeniti tarifu sa Unlimited
Business tarife s popustom od 30% na bilo koju drugu Tele2 tarifu (uključujući i neku drugu Unlimited Business
tarifu), trajno će izgubiti pravo primanja promotivne pogodnosti uključujući i mjesec u kojemu će biti
promijenjena tarifa.
7. Tijekom trajanja ugovorne obveze na bilo kojoj Tele2 tarifi, promjena tarife na Unlimited Business tarifu u
promotivnom razdoblju je dozvoljena no bez prava na pogodnosti iz točke 3., osim onim poslovnim korisnicma
kojima ugovorna obveza ističe tijekom prosinca 2012. godine ili siječnja, veljače, ožujka, travnja, svibnja ili do
3. lipnja (uključivo) 2013. godine.
8. Prilikom raskida pretplatničkog ugovora, za mjesec u kojemu je ugovor raskinut, poslovni korisnik neće
ostavriti pravo na pogodnost iz točke 3.
9. Ukoliko poslovni korisnika koji je ostvario pravo pogodnosti iz točke 3., prijeđe na uslugu na bonove izgubit
će pravo na pogodnost iz točke 3.
10. Promotivna pogodnost biti će iskazana na mjesečnom računu.
11. U slučaju prijenosa ugovora na drugu fizičku ili pravnu osobu, pravo na pogodnost iz točke 3. se gubi te
novi korisnik ne može nastaviti koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni poslovni
korisnik.
12. Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2
promotivnim ponudama ili popustima koje poslovni korisnik koristi ili želi koristiti.
13. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje poslovni
korisnik koristi.
14. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će poslovni korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.