Uvjeti korištenja promotivne ponude Unlimited Business poslovnih tarifa uz 30% popusta tijekom 24 mjeseca

UVJETI KORIŠTENJA PROMOTIVNE PONUDE
UNLIMITED BUSINESS POSLOVNIH TARIFA UZ 30% POPUSTA TIJEKOM 24 MJESECA
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)


1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili Zahtjeva za produljenje ugovorne
obveze (dalje u tekstu: Zahtjev), u promotivnom razdoblju od 04.06.2013. do 31.05.2015. i od
05.06.2015. do 31.12.2019. godine, svi Tele2 korisnici uključujući i one kojima je ugovorna obveza
već istekla ili stječu pravo na produljenje ugovora počevši od 04.06.2013 do 31.05.2015. i od
05.06.2015. do 31.12.2019. godine (dalje: poslovni korisnik), ostvaruju pravo na pogodnosti na
način i pod uvjetima definiranim ovim Uvjetima korištenja promotivne ponude "Unlimited Business
poslovnih tarifa uz 30% popusta tijekom 24 mjeseca" (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja). Promotivnu
ponudu je od 15.03.2016. godine moguće ostvariti samo na kanalima direktne prodaje poslovnim
korisnicima.

2. Pogodnosti mogu ostvariti poslovni korisnici koji ispunjavaju uvjete iz točke 1. ovih Uvjeta
korištenja, uz uvjet sklapanja ugovora s obveznim trajanjem ugovorne obveze od 24 mjeseca na
Unlimited Business tarifama s minimalnim mjesečnim potrošnjama od 100, 150, 200 i 300 kuna na
koje se istovremeno primjenjuju Uvjeti korištenja Tele2 Unlimited Business poslovnih tarifa.

3. Poslovni korisnik koji ispunjava uvjete iz točke 1. i 2. ovih Uvjeta korištenja ostvariti će pravo na
popust od 30% na iznos minimalne mjesečne potrošnje tj. mjesečne naknade Unlimited Business
tarife na svih 24 mjesečnih računa tijekom trajanja ugovorne obveze od 24 mjeseca na odabranoj
Unlimited Business tarifi.

4. Za mjesec u kojemu je aktivirana pogodnost iz točke 3. poslovnom korisniku će biti dodijeljena
pogodnost na sljedeći način:
- ako je poslovni korisnik koristio Unlimited Business tarifu cijeli puni mjesec, a promotivna
pogodnost je aktivirana tijekom mjeseca, popust će biti obračunat na mjesečnu naknadu Unlimited
Business tarife za cijeli mjesec (kao da je popust aktivan od prvog dana u mjesecu);
- ako je poslovni korisnik koristio Unlimited Business tarifu dio mjeseca, iznos mjesečne naknade
bit će naplaćen sukladno članku 19. Uvjeta korištenja Tele2 Unlimited Business poslovnih tarifa te
ako je promotivna pogodnost aktivirana nakon aktivacije Unlimited Business tarife, popust će biti
obračunat na razmjeran iznos mjesečne naknade Unlimited Business tarife (kao da je popust
aktivan od dana kada i tarifa).
Sljedeći puni mjesec poslovnom korisniku bit će dodijeljen cijeli iznos mjesečnog popusta.

5. Dozvoljene promjene tarife na i sa Unlimited Business tarife s popustom od 30% određene su
Pravilima promjena glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenih na www.tele2.hr. Prilikom
promjene Unlimited Business tarife s popustom od 30% na neku drugu tarifu, kao trenutni iznos
minimalne mjesečne potrošnje, tj. mjesečne naknade relevantna je minimalna mjesečna potrošnja
tj. mjesečna naknada Unlimited Business tarife bez popusta.

6. Poslovni korisnik koji je ostvario pravo pogodnosti iz točke 3., a koji želi promijeniti tarifu sa
Unlimited Business tarife s popustom od 30% na bilo koju drugu Tele2 tarifu (osim na drugu
Unlimited Business tarifu), trajno će izgubiti pravo primanja promotivne pogodnosti uključujući i
mjesec u kojemu će biti promijenjena tarifa.

7. Ukoliko poslovni korisnik kojem nije istekla ugovorna obveza tijekom promotivnog perioda niti
ista ističe tijekom promotivnog perioda promijeni tarifni model na Unlimited Business tarifu ne
ostvaruje pravo na pogodnost iz točke 3.
Ukoliko poslovni korisnik kojem je ugovorna obveza istekla ili ističe tijekom promotivnog perioda
promijeni tarifni model na Unlimited Business tarifu ostvaruje pravo na pogodnost iz točke 3.

8. Prilikom raskida pretplatničkog ugovora, za mjesec u kojemu je ugovor raskinut, poslovni
korisnik neće ostvariti pravo na pogodnost iz točke 3.

9. Ukoliko poslovni korisnika koji je ostvario pravo pogodnosti iz točke 3., prijeđe na uslugu na
bonove izgubit će pravo na pogodnost iz točke 3.

10. Promotivna pogodnost biti će iskazana na mjesečnom računu.

11. U slučaju prijenosa ugovora na drugu fizičku ili pravnu osobu, pravo na pogodnost iz točke 3.
se gubi te novi korisnik ne može nastaviti koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario
prethodni poslovni korisnik.

12. Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim
Tele2 promotivnim ponudama ili popustima koje poslovni korisnik koristi ili želi koristiti.

13. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje poslovni korisnik koristi.

14. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će poslovni korisnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.