Uvjeti korištenja promotivne ponude „Veljača 2020“


Uvjeti korištenja promotivne ponude "Veljača 2020"
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa u Tele2 mreži ili produljenje pretplatničkog
odnosa uz ugovornu obvezu na 24 mjeseca (dalje u tekstu: Zahtjev) na tarifu Raspali i obvezni
podatkovni paket Bezbroj GB odnosno na tarifi Ekipna i obvezni podatkovni paket Bezbroj GB, Tele2
privatni i poslovni pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) ostvaruje pravo na sudjelovanje u promotivnoj
ponudi "Veljača 2020" (dalje u tekstu: Promocija). Pravo na Promociju može se ostvariti putem svih
prodajnih kanala Tele2, uključujući i daljinsku prodaju.

2. Sudjelovanjem u Promociji Pretplatnik ostvaruje pravo na povlaštenu cijenu za kupnju jednog od niže
navedenih uređaja:

- Samsung Galaxy A30s
- Samsung Galaxy S10
- Huawei P30
- Huawei P Smart Z
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro

U promotivnom periodu, uz tarifu Raspali ili Ekipna i isključivo uz obvezni podatkovni paket Bezbroj GB,
navedene uređaje je moguće kupiti isključivo po uvjetima iz Promocije.

3. Povlaštena cijena se ostvaruje kao niži iznos opcije uređaj u trajanju od 24 mjeseca koji se prikazuje na mjesečnom računu Korisnika za korisnike koji su odabrali otplatu uređaja kroz tu Opciju odnosno kao
jednokratni popust prilikom plaćanja uređaja za korisnike koji odaberu jednokratno plaćanje uređaja.
Popust koji je Pretplatnik ostvario na iznos Opcije uređaj bit će prikazan na Zahtjevu.

4. U slučaju promjene obveznog podatkovnog paketa za vrijeme trajanja ugovorne obveze ili prilikom
promjene tarife na neku tarifu koja ne podržava obvezni podatkovni paket Bezbroj GB Pretplatniku će
se zaračunati naknada za prijevremeni izlazak iz Promocije (dalje u tekstu: Naknada). Predmetna
Naknada predstavljat će zbroj preostalih iznosa popusta prikazanog na Zahtjevu do kraja ugovorne
obveze u jednokratnom iznosu. Naknada sadrži PDV i bit će iskazana na sljedećem mjesečnom računu
za Tele2 usluge.

5. Prilikom prijevremenog raskida pretplatničkog ugovora Naknada iz ove Promocije neće biti obračunata
u iznos naknada za prijevremeni raskid pretplatničkog ugovora.

6. Potpisom Zahtjeva uz kupnju jednog od uređaja iz točke 2. ovih Uvjeta, Pretplatnik prihvaća ove Uvjete korištenja.

7. Promotivno razdoblje traje od 3. veljače 2020. godine do 15. travnja 2020. godine ili do isteka zaliha,
odnosno do okolnosti koja ranije nastupi.


8. U slučaju kupovine uređaja iz Promocije preko kanala prodaje na daljinu i povrata u roku određenom u Zakonu o zaštiti potrošača, Pretplatnik je povrat dužan napraviti o svom trošku, sukladno Uvjetima
korištenja usluge kupovine na daljinu. Prilikom povrata potrebno je priložiti sve sastavnice uređaja koje
su dostavljene Pretplatniku u okviru Promocije. Sastavnicama se smatraju smartphone sa svim
elementima koji se nalaze u pakiranju (npr. punjač, kablovi, slušalice, upute za korištenje i sav ostali
sadržaj u pakiranju,…). U slučaju nedostatka jedne ili više sastavnica iz paketa Tele2 će javiti
Pretplatniku koje sastavnice nedostaju i ako iste ne budu vraćene unutar 14 dana Tele2 zadržava pravo
vratiti natrag paket Pretplatniku i odbiti povrat odnosno Pretplatniku naplatiti predmetni uređaj po punoj
cijeni.

9. Jedan Pretplatnik može kupiti samo jedan uređaj po uvjetima iz Promocije.

10. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.

11. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.


Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 3. veljače 2020. godine, a izmijenjeni su 3. ožujka, 10. ožujka i 26. ožujka 2020. godine.