Uvjeti korištenja promotivne ponude za Mix tarifu 25


UVJETI KORIŠTENJA PROMOTIVNE PONUDE
ZA MIX TARIFU 25
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 pretplatnik (dalje
u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude za Mix tarifu 25 (dalje u tekstu:
Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu dodijele dodatnih 250MB podatkovnog prometa u
Republici Hrvatskoj tijekom 24 mjeseca koji su uključeni u cijenu mjesečne naknade.
3) Promotivnu ponudu mogu iskoristiti novi Pretplatnici koji u promotivnom razdoblju od 18.08.2014. do
31.05.2015. i od 05.06.2015. do 30.09.2016. godine prenesu broj u Tele2 mrežu te zasnuju pretplatnički
odnos za Mix tarifu 25 uz obvezno trajanje ugovora od 24 mjeseca putem kanala telefonske prodaje.
4) Dodatni podatkovni promet će se Pretplatnicima dodijeliti u punom iznosu neovisno o danu aktivacije.
5) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnost kako je definirana ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi pravo
na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda ostvarivanja
popusta.
6) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti koristiti
ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
7) Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2
promotivnim ponudama koje Pretplatnik koristi. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti definirane ovim
Uvjetima korištenja.
8) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
9) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.