Uvjeti korištenja promotivne ponude za prijenos broja za Tele2 pretplatnike


Uvjeti korištenja promotivne ponude za prijenos broja za Tele2 pretplatnike

1. Podnošenjem zahtjeva za prijenos broja i uspješno ostvarenim prijenosom broja u Tele2 mrežu kroz sklapanje
pretplatničkog ugovora uz obvezno trajanje ugovorne obveze u trajanju od 24 mjeseca i kupnju jednog od
uređaja iz promotivne ponude, u razdoblju od 04. ožujka 2014. do 16. ožujka 2014. godine i od 20. ožujka 2014.
do 31. ožujka 2014., Tele2 pretplatnik (u daljnjem tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod
uvjetima definiranim ovim Uvjetima korištenja promotivne ponude za prijenos broja za Tele2 pretplatnike (dalje
u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Korisnici pretplatničke tarife iz ovih Uvjeta korištenja potpisivanjem zahtjeva za prijenos broja i zahtjeva za
zasnivanje pretplatničkog odnosa prihvaćaju ove Uvjete korištenja promotivne ponude.

3. Pravo na promociju ostvaruju privatni i poslovni Korisnici tarife Tarifa 75.

4. Korisnici tarife iz točke 3. Uvjeta korištenja ostvaruju pravo popusta na iznos mjesečne naknade za tarifu
Tarifa 75 u iznosu 20 kuna mjesečno tj. mjesečna naknada za ove Korisnike će iznositi 55 kuna.

5. Pravo popusta definirano u prethodnoj točki ovih Uvjeta korištenja Korisnik ostvaruje tijekom razdoblja od 12
mjeseci, počevši od mjeseca u kojem je ostvaren prvi popust. Iznos pripadnog popusta na mjesečnu naknadu u
mjesecu aktivacije će se obračunati sukladno danu aktivacije, što znači da će dodijeljeni popust biti razmjeran
odnosu broja dana u tom mjesecu u kojem je Korisnik bio na Tarifi s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na
primjer, Korisniku kojemu je Tarifa aktivirana na polovici mjeseca bit će odobrena polovica popusta na mjesečnu
naknadu. Svaki naredni puni mjesec Korisnik ostvaruje pravo na puni iznos popusta na mjesečnu naknadu.
Također, i posljednji mjesec korisnik ostvaruje pravo na puni iznos popusta na mjesečnu naknadu.

6. Uređaji uključeni u promotivnu ponudu su:
? Alcatel M'Pop (Black i Pure White)
? HTC Desire 500 DS (Glossy Black i Glacier Blue)
? LG Optimus L7 II (Black i White)
? Samsung Galaxy Young (Deep Blue i White)

7. Ukoliko Korisnik tijekom perioda ostvarivanja popusta mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za promjenu tarifa,
gubi pravo na popust kako je definiran ovim Uvjetima korištenja. Korisnik gubi pravo na popust i u slučaju da
prijeđe sa pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda ostvarivanja popusta.

8. Promotivna ponuda će biti dodijeljena samo MSISDN-ovima čiji Korisnici prvi puta prenesu u Tele2. Ukoliko
Korisnik prenese isti broj drugi put te nadalje, popust mu se neće aktivirati.

9. U slučaju prijenosa ugovora na drugu platežno odgovornu osobu pogodnost iz ove promocije gubi se i novi
Korisnik ne može nastaviti Koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Korisnik.

10. Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati sa drugim Tele2
promotivnim ponudama koje Korisnik koristi. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti definirane ovim
Uvjetima korištenja.

11. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

12. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.