Uvjeti korištenja promotivne ponude za tarifu Smart 50


Uvjeti korištenja objavljeni 15.12.2015.
UVJETI KORIŠTENJA PROMOTIVNE PONUDE ZA TARIFU SMART 50
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 pretplatnik (dalje u
tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude za tarifu Smart 50 (dalje u tekstu:
Promotivna ponuda). Od 15.03.2016. promocija nije dostupna na Tele2 prodajnim mjestima i Tele2
webshopu.
2) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu:
a) dodjele popusta na iznos mjesečne naknade u iznosu 10 kuna tijekom 12 mjeseci (za pretplatnike koji
ugovore obvezno trajanje ugovora od 12 mjeseci) odnosno 24 mjeseca (za pretplatnike koji ugovore
obvezno trajanje ugovora od 24 mjeseca) u promotivnom razdoblju od 15.06.2015. do 30.09.2016.,
b) dodjele dodatnih 2GB podatkovnog prometa tijekom 12 mjeseci (za pretplatnike koji ugovore obvezno
trajanje ugovora od 12 mjeseci) odnosno 24 mjeseca (za pretplatnike koji ugovore obvezno trajanje
ugovora od 24 mjeseca) u promotivnom razdoblju od 18.07.2015. do 30.09.2016. i
c) dodjele 75% popusta na mjesečnu naknadu dodatnih paketa SMS poruka tijekom 12 mjeseci (za
pretplatnike koji ugovore obvezno trajanje ugovora od 12 mjeseci) odnosno 24 mjeseca (za pretplatnike
koji ugovore obvezno trajanje ugovora od 24 mjeseca) u promotivnom razdoblju od 15.12.2015. do
30.09.2016.
3) Popust na iznos mjesečne naknade tarife Smart 50 će se Pretplatnicima dodijeliti sukladno danu aktivacije,
npr. ako korisnik aktivira tarifu na polovici mjeseca dobiti će polovicu popusta.
Dodatni podatkovni promet će se dodijeliti u punom volumenu bez obzira na datum aktivacije, npr. ako
korisnik aktivira tarifu na polovici mjeseca dobiti će svih 2GB podatkovnog prometa.
Popust na iznos mjesečne naknade dodatnog paketa SMS poruka će se Pretplatnicima dodijeliti u punom
iznosu bez obzira na dan aktivacije.
4) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnost kako je definirana ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi pravo
na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda ostvarivanja
popusta.
5) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti koristiti
ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
Uvjeti korištenja objavljeni 15.12.2015.
6) Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2
promotivnim ponudama koje Pretplatnik koristi. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti definirane ovim
Uvjetima korištenja.
7) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
8) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.