Uvjeti korištenja promotivne ponude za Tele2 korisnike bonova Povrat kuna na račun
Uvjeti korištenja promotivne ponude „Povrat kuna na račun“


1. Kupnjom mobilnog uređaja HTC Desire 200 ili Tele2fon V5 i aktivacijom SIM kartice novi Tele2 korisnik i
korisnik koji prenese broj (dalje u tekstu: Korisnik) u razdoblju od 15.11.2013. do 9.1.2014. prihvaća ove
Uvjete korištenja promotivne ponude „Povrat kuna na račun“ za Tele2 korisnike govornih usluga na bonove
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Korisnik ostvaruje pravo na dodatne bonus kune na račun uz nadoplatu računa bonom s 50 ili više kuna
tijekom 24 mjeseca.

3. Uz HTC Desire korisnik ostvaruje pravo na dodatnih 855 bonus kuna natrag na račun, 36 bonus kuna prva
23 mjeseca od aktivacije kartice, te 27 bonus kuna zadnji mjesec, uz uvjet nadoplate računa bonom s 50 ili
više kuna.

4. Uz Tele2fon korisnik ostvaruje pravo na dodatnih 995 bonus kuna natrag na račun, 42 bonus kuna prva 23
mjeseca od aktivacije kartice, te 29 bonus kuna zadnji mjesec, uz uvjet nadoplate računa bonom s 50 ili više
kuna.

5. Novom Korisniku koji kupi jedan od navedenih uređaja uz novu Tele2 prepaid SIM karticu promocija će biti
aktivirana automatski.

6. Korisnik koji uspješno prenese broj između 15.11.2013. i 9.1.2014., te Korisnik koji preda zahtjev za prijenos
broja do 9.1.2014. 23:59 i kojem broj kasnije bude prenesen ima pravo na kupnju uređaja iz promocije do
31.1.2014. Korisnik nakon što aktivira karticu treba do 28.2.2014. 23:59 poslati SMS poruku sadržaja
„TELE2FON“ ako je kupio Tele2fon V5 ili „HTC“ ako je kupio HTC Desire 200 na broj 884 za aktivaciju
promocije s povratom kuna na račun. Poruka na broj 884 naplaćuje se prema cijeni poruke u tarifi na kojoj se
korisnik nalazi.

7. Korisnik ostvaruje pravo na dodatne kune na računu na sljedeći način: za prvu mjesečnu nadoplatu računa
bonom u iznosu od minimalno 50 kuna. Za dobivanje bonus kuna Korisnik može nadoplatiti račun svim
vrstama Tele2 bonova. Pravo na dodatne kune na računu Korisnik ostvaruje jednom mjesečno do isteka
razdoblja od 24 mjeseca. Ukoliko Korisnik jedan mjesec ne nadoplati račun bonom od 50 ili više kuna, Korisnik
gubi pravo na pogodnost za preostale mjesece.

8. Bonus kune se mogu trošiti na pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, naknadu za uspostavu poziva
prema svim mrežama u Hrvatskoj, SMS poruke prema svim mrežama u Hrvatskoj, MMS poruke prema svim
mrežama u Hrvatskoj i e-mailu, te prijenos podataka u Hrvatskoj. Bonus kune se ne mogu trošiti na
međunarodne pozive, roaming, aktivaciju paketa ili tarifa, SMS parking, mPrijevoz te ostale usluge s dodatnom
vrijednosti.

9. Prilikom slanja SMS i MMS poruka, pozivanja ili korištenja podatkovnog prometa redoslijed trošenja
korisničkog računa je sljedeći:

- prvo se troše paketi i bonus paketi minuta, SMS/MMS poruka i podatkovnog prometa (u izborniku koji je
dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod „2-Bonusi/Paketi“). Ovdje se ubrajaju paketi minuta,
SMS poruka i podatkovnog prometa iz tarifa Smart i Smiley
- potom se troše Bonus kune,
- zatim se obračunavaju opcije - ostale minute, SMS/MMS poruke i podatkovni promet koji Korisnik može imati
na svom prepaid računu (u izborniku koji je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod „1-
Opcije“). Ovdje se ubrajaju sljedeće opcije: dodatni paketi minuta (Paket 50 minuta, Paket 100 minuta, Paket
200 minuta), SMS poruka (100 poruka, 500 poruka, 1000 poruka) odnosno podatkovnog prometa (Paket 100
MB, Paket 250 MB, Paket 500 MB, Paket 1 GB, Paket 3 GB).
- i na kraju se naplaćuje korisnički prepaid račun.

10. Bonus kune će biti dodijeljene 24 sata nakon nadoplate računa bonom. Valjanost bonus kuna je 30 dana
od dana dodjele bonus kuna. Stanje i valjanost bonus kuna se provjerava biranjem kombinacije *150#, potom
2 za Bonuse/Pakete. Stanje i valjanost bonus kuna može se provjeriti i direktnim biranjem kombinacije
*150*5#.

11. Ako korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na promociju. Prelaskom s bonova na pretplatu korisnik gubi
pravo na promociju.

12. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik
koristi.

13. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.