Uvjeti korištenja promotivne ponude "Zauvijek 2013." za Tele2 korisnike bonovaUvjeti korištenja promotivne ponude „Zauvijek 2013.“ za Tele2 korisnike bonova

1. Prijenosom broja i aktivacijom Tele2 SIM kartice na bonove Tele2 pre-paid korisnik koji preda zahtjev za
prijenos broja od 06. veljače 2013. do 28. veljače 2013. (u daljnjem tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo na
pogodnosti na način i pod uvjetima definiranima ovim Uvjetima korištenja promotivne ponude „Zauvijek 2013.“
za Tele2 korisnike bonova (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja aktivacijom SIM kartice nakon uspješno dovršenog prijenosa broja u
Tele2.

3. Korisnik ostvaruje pravo na dodatne kune na računu na sljedeći način: za svaku prvu mjesečnu nadoplatu
računa u iznosu od minimalno 50 kuna. Ako je prva mjesečna nadoplata od 50 do 99 kuna, Korisnik će dobiti
dodatnih 25 kuna, a ako je ista u iznosu od 100 kuna ili više, dobit će bonus od 50 kuna na računu. Za
dobivanje bonusa Korisnik može nadoplatiti račun svim vrstama Tele2 bonova (50 – 500 kuna). Pravo na
dodatne kune na računu Korisnik ostvaruje zauvijek ukoliko svaki mjesec jednom nadoplati račun bonom od
minimalno 50 kuna.

4. Bonus kune se mogu trošiti na pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, naknadu za uspostavu poziva
prema svim mrežama u Hrvatskoj, SMS i MMS poruke prema svim mrežama u Hrvatskoj te prijenos podataka
u Hrvatskoj. Bonus kune se ne mogu trošiti na međunarodne pozive, roaming, SMS parking, mPrijevoz te
ostale usluge s dodatnom vrijednosti.

5. Ukoliko Korisnik jedan mjesec ne nadoplati svoj račun bonom od minimalno 50 kuna, Korisnik gubi pravo na
promociju. Pri prelasku na druge tarife ili opcije korisnik zadržava ili gubi pravo na promociju ovisno o trenutno
važećim uvjetima za tarifu ili opciju koju aktivira.

6. Bonus kune će biti dodijeljene 48 sati nakon nadoplate računa bonom.

7. Korisniku koji prenese broj i aktivira SIM karticu između 25. i zadnjeg dana kalendarskog mjeseca, ti se dani
broje kao dio sljedećeg mjeseca, odnosno nadoplata koju izvrši unutar tih dana brojat će se kao nadoplata
sljedećeg mjeseca.

8. Korisnik koji napravi prijenos broja u Tele2 mrežu ostvaruje pravo na pogodnosti iz promotivne ponude
„Zauvijek 2013.“ po jednom broju (MSISDN-u). Ukoliko Korisnik već ima jedan prenesen broj tijekom navedene
promotivne ponude, za svaki daljnji broj ne ostvaruje pravo na promotivne bonus kune. Korisnik koji je ostvario
pravo na promociju "Zauvijek", „Zauvijek Božić 2011.“, „Škola 2012. ili „Zauvijek“ za posebne promotivne start
pakete nema pravo sudjelovanja u promociji "Zauvijek 2013."

9. Početno stanje na računu na SIM kartici za prijenos broja iznosi 1 kn.


10. Ukoliko Korisnik od 01.03.2013. prijeđe na neku od sljedećih tarifa: Revolucija, Pričalica, novi Smart (uz 35
kuna naknade s uključenih 1000 minuta prema svim mrežama i 1 GB) ili novi Smiley (uz 35 kuna naknade s
uključenih 1000 SMS poruka prema svim mrežama i 1 GB), Korisnik gubi pravo na promociju.

11. Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2
promotivnim ponudama koje Korisnik koristi. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti definirane ovim
Uvjetima korištenja.

12. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik
koristi.

13. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.