Uvjeti korištenja promotivne ponude „Zlatna karta za CARNet MBB pretplatnike“

UVJETI KORIŠTENJA PROMOTIVNE PONUDE
„Zlatna karta za CARNet MBB pretplatnike“
važeći u promotivnom razdoblju od 23.03.2015. do 30.06.2015.
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev), dodavanjem odnosno
produljenjem ugovorne obveze, Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja
promotivne ponude „Zlatna karta za CARNet MBB pretplatnike“ (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda namijenjena je privatnim Pretplatnicima koji posjeduju elektronički identitet u
CARNetovom sustavu AAI@EduHr.
3) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici koji u promotivnom razdoblju od 23.03.2015. do
30.06.2015. godine ugovore korištenje jedne od tarifa navedene u točci 4. uz obvezno trajanje ugovora na 12
mjeseci ili 24 mjeseca.
4) Tarife su (dalje u tekstu: Tarife) CARNet tarife za mobilni Internet: M i L.
5) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu dodatnog podatkovnog prometa na Tarifama iz
točke 4, a po pojedinoj tarifi Pretplatnik dobiva dodatnih 1GB (po Tarifi M) odnosno 5GB podatkovnog prometa
(po Tarifi L).
Tarife za mobilni Internet M L
Podatkovni promet (GB) 3 10
Dodatni podatkovni promet (GB) 1 5
Uvjet za ostvarivanje pogodnosti iz ove točke je ugovaranje obveznog trajanja pretplatničkog odnosa od 12 ili
24 mjeseca.
Dodatni podatkovni promet će se dodjeljivati tijekom cijelog trajanja ugovorne obveze tj. tijekom 12 mjeseci ako
je Pretplatnik ugovorio ugovornu obvezu na 12 mjeseci odnosno tijekom 24 mjeseca ako je Pretplatnik ugovorio
ugovornu obvezu na 24 mjeseca.
6) Pretplatnicima koji promotivnu ponudu ugovore od 01.05.2015 će se podatkovni promet iz točke 5.
dodijeliti ovisno o danu aktivacije, npr. ako korisnik aktivira tarifu na polovici mjeseca dobiti će polovicu dodatnog
podatkovnog prometa.
7) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi pravo na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda ostvarivanja
popusta.
8) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti
koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
9) Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2
promotivnim ponudama. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti definirane ovim Uvjetima korištenja.
10) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik
koristi.
11) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.