Uvjeti korištenja promotivnih podatkovnih paketa za Tele2 pretplatnike


UVJETI KORIŠTENJA PROMOTIVNIH PODATKOVNIH PAKETA ZA TELE2 PRETPLATNIKE
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Aktivacijom Tele2 promotivnog podatkovnog paketa 1GB, aktivacijom Tele2 promotivnog
podatkovnog paketa 2GB odnosno aktivacijom Tele2 promotivnog podatkovnog paketa 3GB (u daljnjem tekstu
zajedno: Promotivni podatkovni paketi) Tele2 pretplatnik (u daljnjem tekstu: Pretplatnik ili Pretplatnici) prihvaća
ove Uvjete korištenja podatkovnih paketa (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).
2) Promotivni paketi dostupni su:
a) Pretplatnicima koji ugovore korištenje tarife Mix tarifa 25, Mix tarifa 50, Mix tarifa 75, Mix tarifa 100,
Mix tarifa 125, Mix tarifa 150, Mix tarifa 175, Mix tarifa 200, Mix tarifa 300, Mix tarifa 400, Topshop,
Club 5 zvjezdica, Smart 35 (za korisnike koji su tarifu aktivirali nakon 13.05.2013.), Smart 50 i
Revolucija (za korisnike koji su tarifu aktivirali nakon 20.11.2012.) u razdoblju od 01.09.2015. do
30.09.2017. i
b) Pretplatnicima koji dodaju ili produlje ugovornu obvezu na tarifi koju trenutno koriste u razdoblju od
01.09.2015. do 31.01.2018.
3) Pretplatnici Promotivne podatkovne pakete iz ovih Uvjeta korištenja mogu aktivirati od 01.09.2015. do
08.02.2018. godine. Od 15.03.2016. promotivni podatkovni paketi su dostupni samo na kanalima direktne i
telefonske prodaje.
4) Novčani iznos mjesečne naknade pojedinog Podatkovnog paketa kao i uključena količina
podatkovnog prometa definirani su službenim Cjenikom Tele2 koji je dostupan na www.tele2.hr.
5) Privatni Pretplatnik aktivira paket na sljedeći način:
a) Promotivni paket 1GB slanjem SMS poruke s ključnom riječi PROMO1GB,
b) Promotivni paket 2GB slanjem SMS poruke s ključnom riječi PROMO2GB i
c) Promotivni paket 3GB slanjem SMS poruke s ključnom riječi PROMO3GB.
Poruka s ključnom riječi se šalje na broj 13440.
6) Poslovni Pretplatnici pakete aktiviraju kod ovlaštenog prodajnog predstavnika ili pozivom Službi za
korisnike, a deaktiviraju slanjem ključne riječi kako je definirano u točki 10 ovih Uvjeta korištenja.
7) U jednom obračunskom razdoblju moguće je aktivirati i koristiti više različitih Promotivnih podatkovnih
paketa dok višestruka aktivacija istog paketa nije moguća.
8) Mjesečne naknade i pripadna količina podatkovnog prometa pojedinog podatkovnog paketa
obračunavat će se korisnicima u punom iznosu neovisno o datumu aktivacije.
Neiskorištena količina podatkovnog prometa uključena u iznos mjesečne naknade Podatkovnog paketa ne
prenosi se u sljedeće obračunsko razdoblje. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, obračunsko razdoblje se
definira kao kalendarski mjesec, odnosno razdoblje do prvog do posljednjeg dana u mjesecu.
9) Bez obzira na dan aktivacije, količina podatkovnog prometa uključena u iznos mjesečne naknade za
korištenje Podatkovnog paketa se može koristiti do kraja obračunskog razdoblja u kojem je Podatkovni paket
aktiviran. Jednom aktivirani Podatkovni paket ostaje aktiviran dok ga pretplatnik ne deaktivira u skladu s
točkom 10 ovih Uvjeta korištenja.
10) Ukoliko pretplatnik želi deaktivirati Podatkovni paket, isto može učiniti slanjem SMS poruke s ključnom
riječi:
a) PROMO1GBSTOP za deaktivaciju Promotivnog paketa 1GB,
b) PROMO2GBSTOP za deaktivaciju Promotivnog paketa 2GB i,
c) PROMO3GBSTOP za deaktivaciju Promotivnog paketa 3GB,
Poruka s ključnom riječi se šalje na broj 13440. Promotivni podatkovni paket će biti deaktiviran nakon slanja
SMS poruke za deaktivaciju.
11) Obračunska jedinica za prijenos podataka je definirana službenim cjenikom Tele2. Poruke prema broju
13440 su besplatne.
12) Nakon što Pretplatnik iskoristi količinu podatkovnog prometa uključenu u iznos mjesečne naknade za
korištenje Promotivnog podatkovnog paketa sukladno ovim Uvjetima korištenja dodatni promet se naplaćuje
po redovnim cijenama tarife koju Pretplatnik koristi kako je utvrđeno službenim Cjenikom Tele2.
13) Naknada za Promotivni podatkovni paket nije uključena u minimalnu mjesečnu potrošnju i/ili mjesečnu
naknadu tarife koju Pretplatnik koristi.
14) Podatkovni promet ostvaren u međunarodnom roamingu nije uključen u iznos mjesečne naknade
Promotivnog podatkovnog paketa, nego se naplaćuje odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenima
službenim Cjenikom Tele2.
15) Pretplatnik u svakom trenutku može provjeriti stanje preostale količine podatkovnog prometa šaljući
ključnu riječ MB? na broj 13880.
16) Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan važećim
propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe
objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne z a
sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka
na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
17) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.
18) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.