Uvjeti korištenja promotivnog paketa za Tele2 privatne i poslovne pretplatnike: SMS 5.000 do 31.10.2013.Uvjeti korištenja promotivnog paketa za Tele2 privatne i poslovne pretplatnike:
„SMS 5.000“


1. Aktivacijom promotivnog paketa „SMS 5.000“ (dalje u tekstu: Paket) Pretplatnik prihvaća ove Uvjete
korištenja promotivnog paketa „SMS 5.000“ (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja). Paket mogu aktivirati Pretplatnici
tijekom promotivnog razdoblja od 5. prosinca 2012. godine do 31. listopada 2013. godine.

2. Aktivacijom Paketa Pretplatnik stječe pravo na korištenje 5.000 SMS poruka prema svim mrežama u
Hrvatskoj, a za njegovo korištenje odgovarajuću naknadu koja je naznačena u Tele2 cjeniku i koja u
promotivnom periodu iznosi 25,00 kuna mjesečno (PDV uključen) i naplaćuje se na mjesečnom Tele2 računu.

3. Usluge s dodanom vrijednošću, usluge s posebnom tarifom, SMS poruke poslane prema inozemstvu te
SMS poruke u roamingu nisu uključene u Paket i naplaćuju se posebno sukladno cijenama definiranim
Cjenikom usluga Tele2.

4. Paket mogu aktivirati svi Pretplatnici, osim Pretplatnika koji koriste tarifne modele: Mobilni internet, Tele2
CARNet, Smiley, Revolucija, Plan 0, Poslovna tarifa 0, Poslovna tarifa 95, Poslovna tarifa 100, Poslovna tarifa
195, Poslovna tarifa 285 i Poslovna tarifa 295. Paket će se Pretplatniku aktivirati u najkraćem mogućem roku,
a najkasnije u roku od 24 sata nakon slanja aktivacijskog SMS-a.

5. Tijekom mjeseca aktivacije iznos mjesečne naknade Paketa bit će naplaćen sukladno danu aktivacije. To
znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u mjesecu u kojima je Pretplatnik imao aktivan
Paket s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku koji je aktivirao Paket na polovici
mjeseca bit će naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni mjesec Pretplatnik će plaćati
puni iznos mjesečne naknade.

6. Tijekom mjeseca aktivacije ukupna količina od 5.000 SMS poruka prema svim mrežama u Hrvatskoj bit će
razmjerna odnosu broja dana u mjesecu u kojem je Pretplatnik aktivirao Paket sa ukupnim brojem dana u
tome mjesecu. Na primjer, Pretplatnik koji je aktivirao Paket na polovici mjeseca imat će pravo na polovicu
ukupne količine od 5.000 SMS poruka prema svim mrežama u Hrvatskoj. Svaki naredni puni mjesec
Pretplatnik će imati na raspolaganju puni iznos SMS poruka prema svim mrežama u Hrvatskoj uključen u
Paket.

7. Nakon što Pretplatnik iskoristi dodijeljeni Paket iz točke 2. ovih Uvjeta korištenja, preostale SMS poruke će
mu se naplaćivati po cijenama definiranim službenim Tele2 cjenikom za tarifni model koji Pretplatnik koristi.

8. Neiskorištena količina SMS poruka prema svim mrežama u Hrvatskoj uključena u Paket ne prenosi se iz
jednog mjeseca u sljedeći mjesec, tj. u novo obračunsko razdoblje.

9. Jednom aktivirani Paket traje sve dok ga Pretplatnik ne deaktivira. Bez obzira na dan deaktiviranja paketa,
Paket se može iskoristiti do kraja obračunskog razdoblja (kalendarski mjesec).

10. U jednom obračunskom razdoblju Pretplatnik može imati aktivan samo jedan Paket po jednom
pretplatničkom broju.

11. Naknada za paket nije uključena u minimalnu mjesečnu potrošnju odnosno mjesečnu naknadu tarife koju
Pretplatnik koristi.

12. Za aktivaciju Paketa Privatni Pretplatnici trebaju poslati SMS poruku sadržaja SMS5000 na kratki broj 880,
a za deaktivaciju Paketa trebaju poslati SMS5000- ili SMS5000STOP na 880. SMS poruke poslane na broj
880 se ne naplaćuju. Aktivacija i deaktivacija Paketa omogućene su i na portalu Moj Tele2.

13. Poslovni Pretplatnici Pakete aktiviraju putem ovlaštenog prodajnog predstavnika, na ovlaštenom Tele2
prodajnom mjestu, putem poziva Službi za korisnike ili kroz Moj Tele2, a deaktiviraju slanjem ključne riječi
SMS5000STOP na 880.

14. Pretplatnik u svakom trenutku može provjeriti količinu potrošenih besplatnih minuta šaljući ključnu riječ
SMS? na kratki broj 880.

15. Paket je moguće kombinirati s drugim promotivnim ponudama.

16. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog Pretplatnika sve posebne pogodnosti koje je stari
Pretplatnik imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.

17. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.

18. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.