Uvjeti korištenja Raspali tarife

Uvjeti korištenja su objavljeni 15.03.2016. i nadopunjeni 03.06.2016., 01.09.2016, 24.04.2017. i 29.05.2019.
Uvjeti korištenja Raspali tarife
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili Zahtjeva za prijenos
pretplatničkog broja u Tele2 mrežu (dalje u tekstu: Zahtjevi) odnosno promjenom
trenutne tarife Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete
korištenja Raspali tarife (dalje u tekstu: Tarifa).
2) Tarifa iz ovih Uvjeta korištenja je dostupna za aktivaciju i ugovaranje pretplatničkog
odnosa od 15.03.2016.
3) Uz Tarifu Pretplatnik obavezno mora aktivirati jedan od obveznih paketa podatkovnog
prometa dostupnih za aktivaciju uz Tarifu pri tome prihvaćajući uvjete korištenja
odabranog paketa podatkovnog prometa.
4) Tarifu mogu aktivirati novi Pretplatnici te postojeći Pretplatnici ukoliko promijene
postojeću tarifu na Tarifu.
5) Mjesečna naknada Tarife određena je Cjenikom usluga Tele2. Iznos mjesečne
naknade plaća se po svakom priključku koji ima aktivnu Tarifu.
6) U iznos mjesečne naknade Tarife uključena je neograničena količina minuta
razgovora i SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici
Hrvatskoj. Podatkovni promet nije uključen u iznos mjesečne naknade te se plaća
dodatno kroz mjesečnu naknadu obveznog podatkovnog paketa. Usluge s posebnom
tarifom nisu uključene u iznos mjesečne naknade Tarife, te se naplaćuju posebno
sukladno cijenama definiranim Cjenikom usluga Tele2.
7) Sva obilježja tarife i cijene naznačene su u Cjeniku Tele2 usluga.
8) Mjesečna naknada Tarife ne uključuje Naknadu za pristup mreži koja se naplaćuje
zasebno. Iznos Naknade za pristup mreži plaća se po svakom priključku.
9) U Tarifi nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i prosljeđivanje poziva.
10) Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu
aktivacije, što znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom
mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na Tarifi s ukupnim brojem dana u tom mjesecu.
Na primjer, Pretplatniku koji se pretplatio na Tarifu na polovici mjeseca bit će
naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni mjesec Pretplatnik
plaća puni iznos mjesečne naknade.
11) Zbog zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na
60 minuta nakon čega se isti automatski prekida.
12) U slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga i/ili u slučaju
korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda
Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje, ali se ne ograničava na korištenje Tele2
usluga za neželjene elektroničke komunikacije) i/ili u slučaju sumnje u promet prema
mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje
bonus iznosa na temelju omjera 90% odlaznog prometa prema takvim mrežama i
10% dolaznog prometa i/ili korištenje tarife u svrhu tzv. bulk ili masovnog slanja i
primanja SMS poruka korištenjem bilo kojeg uređaja, Tele2 zadržava pravo po svom
izboru Pretplatniku ograničiti korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti
dodijeljenu mu SIM karticu ili raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i
trajno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu. Uvjeti korištenja su objavljeni 15.03.2016. i nadopunjeni 03.06.2016., 01.09.2016, 24.04.2017. i 29.05.2019.
13) Tarifa je namijenjena prvenstveno pojedinačnoj osobnoj komunikaciji (između osoba
ili osobe kao inicijatora, a poslovnog ili inog rješenja kao primatelja, a u svrhu
ostvarenja potrebe, npr. za plaćanje ili iniciranje plaćanja usluge, sudjelovanje u
nagradnoj igri ili nekom drugom natjecanju i slično). Tarifa nije namijenjena za slanje
SMS poruka ili upućivanje poziva u smislu tzv. bulk (masovnog) slanja SMS poruka
ili upućivanja poziva unutar bilo kakvih poslovnih i inih rješenja poput, ali ne
ograničavajući se na sustav za zaprimanje glasova unutar sustava glasanja
korištenjem SMS poruka, sustav za obavještavanje primatelja SMS poruka o
statusima zahtjeva, slanje obavijesti članovima klubova, udruga ili drugih profitnih ili
neprofitnih organizacija i sličnih sustava ili rješenja. Korištenje Tarife protivno
osnovnoj namjeni kako je opisana podliježe sankcijama iz članka 12.
14) Postojeći Pretplatnik koji ugovara Tarifu iz ovih Uvjeta korištenja potpisom Zahtjeva
za promjenom tarife, u trenutku aktivacije nove tarife gubi sve ugovorene pogodnosti,
promocije ili dodatne opcije koje se ne naplaćuju na staroj tarifi. Paketi dodatnog
podatkovnog prometa, minuta ili SMS poruka u domaćem ili inozemnom prometu se
prenose na novu tarifu u zatečenom stanju.
15) Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) kao i korištenja minuta
razgovora i SMS poruka može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja usluga, zbog
čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih računa.
16) Pretplatnik sklapa ugovor za korištenje Tarife u skladu sa Općim uvjetima poslovanja
Tele2. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik Zahtjev iz točke 1. ovih Uvjeta
korištenja potpisuje za svaki pojedini priključak sa popisa priključaka poslovnog
korisnika koji je priložen Zahtjevu i čini njegov sastavni dio (dalje u tekstu: Popis).
17) Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik na kojega glasi Tarifa može tijekom
korištenja Tarife zasnivati pretplatnički odnos za dodatne priključke s Tarifom, te je
pretplatnički odnos za takve priključke zasnovan u trenutku dodavanja priključaka na
Popis.
18) Eventualno obvezno trajanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Obvezno trajanje)
Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik ugovara za svaki priključak pojedinačno,
na način da će obvezno trajanje za taj priključak biti definirano na Popisu, a isto
počinje teći od dana uključenja priključka na Popis.
19) Pretplatnik može potpisati ugovor za Tarifu sa ili bez obveznog trajanja pretplatničkog
Ugovora. Obvezno trajanje ugovora može iznositi 12 ili 24 mjeseca.
20) Dozvoljene promjene tarife na i s Tarife za Pretplatnike određene su Pravilima
promjena glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenima na www.tele2.hr.
21) Pretplatnik u svakom trenutku može provjeriti potrošnju slanjem ključne riječi
STANJE na broj 13880.
22) Pretplatnik koji je ujedno i poslovni pretplatnik koji želi prenijeti pretplatnički odnos za
pojedini priključak Tarifom na drugu fizičku ili pravnu osobu, prijenos na fizičku osobu
može izvršiti ako priključak nema obvezno trajanje, dok se prijenos na drugu pravnu
osobu može izvršiti tijekom obveznog trajanja koje se prenosi na drugu pravnu osobu.
Prilikom prijenosa na drugu fizičku ili pravnu osobu se prenosi i odabrani obvezni
paket podatkovnog prometa. Uvjeti korištenja su objavljeni 15.03.2016. i nadopunjeni 03.06.2016., 01.09.2016, 24.04.2017. i 29.05.2019.
23) Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika sve posebne pogodnosti
koje je stari Pretplatnik imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.
24) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući
će se način primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Pretplatnik koristi.
25) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik odnosno
Poslovni korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili
na drugi primjeren način.