Uvjeti korištenja roaming podatkovnih paketa za Tele2 korisnike bonova


UVJETI KORIŠTENJA ROAMING PODATKOVNIH PAKETA ZA TELE2 KORISNIKE BONOVA
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Aktivacijom Tele2 roaming podatkovnog paketa EU Net S i EU Net M Tele2 Korisnik bonova (u
daljnjem tekstu: Korisnik ili Korisnici) prihvaća ove Uvjete korištenja podatkovnih paketa (u
daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).
2. Svi Korisnici bonova, osim Korisnika Tele2 Mobilnog interneta, mogu aktivirati Roaming
podatkovne pakete iz ovih Uvjeta korištenja.
3. Novčani iznos naknade pojedinog Roaming podatkovnog paketa definiran je službenim Cjenikom
Tele2 koji je dostupan na www.tele2.hr.
4. Specifikacija Roaming podatkovnih paketa:
Podatkovni paket EU Net S EU Net M
Cijena (s PDV) 30 75
Uključeni podatkovni promet (MB) 150 512
Maksimalan broj istovremeno
aktivnih paketa
5 5
Ključna riječ EUNETS EUNETM
Valjanost 3 dana 7 dana
Vrijeme unutar kojeg Korisnik mora
započeti s korištenjem paketa
3 dana 7 dana

Zemlje u kojima je roaming pakete moguće koristiti: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka
Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Francuska Gvajana, Gibraltar, Grčka,
Gvadalupa, Mađarska, Island, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta,
Martinik, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Reunion, Rumunjska, Slovačka,
Slovenija, Španjolska, Švedska, Velika Britanija
5. Korisnici Roaming podatkovni paket aktiviraju slanjem SMS poruke s ključnom riječi za aktivaciju
željenog paketa na broj 13990.
6. Maksimalan broj istovremeno aktivnih paketa označava koliko istovrsnih paketa može Korisnik
imati u isto vrijeme.
7. Vrijeme valjanosti Roaming podatkovnog paketa odnosi se na vrijeme koje počinje teći početkom
korištenja Roaming podatkovnog paketa i traje određeno vremensko razdoblje, kako je navedeno
u točki 4. ovih Uvjeta korištenja. Korisnik unutar tog vremenskog razdoblja može iskoristiti
pripadajuću količinu podatkovnog prometa pojedinog Roaming podatkovnog paketa.


8. Vrijeme unutar kojeg Korisnik mora započeti s korištenjem paketa odnosi se na vrijeme koje
počinje teći aktivacijom Roaming podaktovnog paketa i traje određeno vremensko razdoblje, kako
je navedeno u točki 4. ovih Uvjeta korištenja. Korisnik unutar tog vremenskog razdoblja treba
početi koristiti pripadajuću količinu podatkovnog prometa pojedinog Roaming podatkovnog
paketa.
9. Nakon potrošnje podatkovnog prometa u paketu, nakon isteka vremena važenja paketa ili
vremena unutar kojeg je Korisnik trebao početi s korištenjem paketa, Korisnik ulazi u sigurnosno
razdoblje unutar kojeg ne može koristiti podatkovni promet u roamingu zbog toga da se Korisnika
zaštiti od neželjenih troškova. Sigurnosno razdoblje za sve Roaming podatkovne pakete iznosi
12h. Korisnik može ranije prekinuti sigurnosno razdoblje: slanjem SMS poruke za aktivaciju istog
ili nekog drugog Roaming podatkovnog paketa ili slanjem poruke FREESURFEU na broj 13990.
10. U isto vrijeme moguće je imati aktivirano više različitih Roaming podatkovnih paketa. U isto
vrijeme je moguća i višestruka aktivacija istog paketa. Svi Roaming podatkovni paketi imaju isti
prioritet korištenja te će se koristiti po načelu vremena aktivacije tj. prvo će se koristiti podatkovni
promet uključen u Roaming podatkovni paket kojeg je Korisnik prvog aktivirao i tako redom sve
do posljednje aktiviranog Roaming podatkovnog paketa. Sigurnosno razdoblje će se aktivirati tek
kada Korisnik neće imati niti jedan aktivan Roaming podatkovni paket.
11. Naknade i pripadajuća količina podatkovnog prometa pojedinog podatkovnog paketa
obračunavat će se Korisnicima u punom iznosu neovisno o datumu aktivacije. Korisnicima Tele2
bonova će se za iznos naknade umanjiti sredstva raspoloživa na Korisničkom računu. Korisniku
Tele2 bonova se paket neće aktivirati ako na glavnom računu Korisnika nema raspoloživ dovoljan
iznos sredstava. Neiskorištena količina podatkovnog prometa uključena u iznos naknade
Roaming podatkovnog paketa ne može se koristiti protekom vremena unutar kojega je po
aktivaciji Korisnik trebao započeti s korištenjem podatkovnog paketa i/ili vremenom važenja
paketa.
12. Bez obzira na dan aktivacije, količina podatkovnog prometa uključena u iznos naknade za
korištenje Roaming podatkovnog paketa se može koristiti do kraja vremena korištenja. Jednom
aktivirani Roaming podatkovni paket ostaje aktiviran dok Korisnik ne iskoristi cjelokupan iznos
podatkovnog prometa uključenog u Roaming podatkovni paket ili do isteka roka korištenja
Roaming podatkovnog paketa ili do isteka roka unutar kojeg je Korisnik trebao početi s
korištenjem Roaming podatkovnog paketa, ovisno o tome što prije nastupi.
13. Jednom aktivirani Roaming podatkovni paket nije moguće deaktivirati jer se radi o jednokratnim
paketima koji se ne obnavljaju nakon potrošenog iznosa podatkovnog prometa ili nakon isteka
roka korištenja.
14. Obračunska jedinica za prijenos podataka je definirana službenim cjenikom Tele2. Poruke prema
broju 13990 su besplatne kada se šalju iz Hrvatske. Poruka poslana prema broju 13990 poslana
u roamingu se naplaćuje sukladno Cjeniku.

15. Nakon što Korisnik iskoristi količinu podatkovnog prometa uključenu u iznos naknade za
korištenje Roaming podatkovnog paketa sukladno ovim Uvjetima korištenja dodatni promet se
naplaćuje po redovnim cijenama utvrđenim službenim Cjenikom Tele2.
16. Podatkovni promet ostvaren u nacionalnom prometu, uključujući i nacionalni roaming nije
uključen u iznos mjesečne naknade Roaming podatkovnog paketa, nego se koristi iznos prometa
uključenog u tarifu ili paket podatkovnog prometa za nacionalni promet odnosno naplaćuje se
odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenima službenim Cjenikom Tele2.
17. Korisnik u svakom trenutku može provjeriti stanje preostale količine Roaming podatkovnog
prometa slanjem ključne riječi EUMB na broj 13990.
18. Prilikom korištenja Roaming podatkovnog prometa Korisnik je obvezan poštivati zakonsku
zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na
način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o.
i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava
pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu
uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na
primjeren način upoznati Korisnika.
19. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Korisnik koristi.
20. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.
21. Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 30.04.2016. godine te su trajni do obavijesti o izmjeni.