Uvjeti korištenja slagalica glasovnih tarifa za korisnike Tele2 bonova (do 25.4.2019)

1. Aktivacijom slagalice 1 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS poruka, 5 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS poruka, 1 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka, 5 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka, Bezbroj GB i/ili 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka (u daljnjem tekstu: Slagalica/e) Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Slagalice za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja). Slagalice iz ovih Uvjeta korištenja dostupne su za aktivaciju od 07.06.2017. do 24.04.2019. Nakon 24.4.2019. godine Slagalice će biti dostupne samo korisnicima koji su ih aktivirali zaključno s 24.4.2019. i samo automatskom reaktivacijom.

2. Slagalice mogu aktivirati svi Korisnici, osim Korisnika na tarifama: Mobilni Internet, 4GB, 10GB, Bezbroj GB, Mobilni Internet uz blokiranje surfanja, Mobilni Internet uz mogućnost surfanja.

3. 1 GB dodjeljuje 1 gigabajt podatkovnog prometa, 5 GB dodjeljuje 5 gigabajta podatkovnog prometa i Bezbroj GB dodjeljuje neograničeni broj gigabajta podatkovnog prometa.

4. Moguće je složiti Slagalice:
a. 1GB podatkovnog prometa i 200 jedinica minuta i/ili SMS poruka ili 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka.
b. 5GB podatkovnog prometa i 200 jedinica minuta i/ili SMS poruka ili 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka.
c. Bezbroj GB podatkovnog prometa i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka.
5. Korisnik aktivira Slagalice putem portala Moj Tele2 te slanjem SMS poruke sa jednom od navedenih ključnih riječi:
a. Za 1GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS poruka slanjem 1GB200 na broj 13888
b. Za 5GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS poruka slanjem 5GB200 na broj 13888
c. Za 1GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka slanjem 1GB1000 na broj 13888
d. Za 5GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka slanjem 5GB1000 na broj 13888
e. Za Bezbroj GB i/ili 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka slanjem BEZBROJ na broj 13888.
Slanje SMS poruke na broj 13888 naplaćuje se sukladno Tele2 cjeniku za tarifu koju Korisnik koristi. Jedinice minuta i/ili SMS poruka te gigabajti troše se po principu definiranom u Tele2 cjeniku. Uspostava poziva se ne naplaćuje.

6. Slagalica će biti aktivirana ako Korisnik u trenutku slanja zahtjeva iz prethodne točke ovih Uvjeta korištenja na računu ima dovoljan iznos za aktivaciju Slagalice definiran Tele2 cjenikom. Korisnik može imati aktivnu samo jednu Slagalicu u određenom trenutku. Ako je valjanost korisničkog računa na bonove u trenutku aktivacije Slagalice, manja od 30 dana, njegova valjanost se produljuje u skladu s trajanjem Slagalice.

7. Po uspješnoj aktivaciji Slagalice, Korisnik će biti obaviješten SMS porukom. Aktivacija Slagalice bit će
provedena kroz najviše 24 sata od slanja zahtjeva za aktivaciju. Jedinice se troše po principu definiranom u Tele2 cjeniku.

8. Kada korisnik na Slagalicama iz članka 1. ovih Uvjeta korištenja, potroši sav podatkovni promet iz tarife i paketa, daljnje surfanje unutar Republike Hrvatske te EU/EEA zemalja bit će onemogućeno i korisnik može birati želi li nastaviti surfanje uz kupovinu jednog od podatkovnih paketa, aktivaciju jedne od Slagalica ili nastavak surfanja po cijeni koja je definirana Cjenikom telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži (dalje u tekstu: Tele2 cjenik) za Osnovnu tarifu uz mogućnost surfanja. Ako korisnik odabere surfanje po cijeni definiranoj za Osnovnu tarifu uz mogućnost surfanja, Slagalica će biti promijenjena u Osnovnu tarifu uz mogućnost surfanja i korisnik može iskoristiti preostale jedinice minute i/ili SMS poruke iz Slagalice do datuma valjanosti prethodne Slagalice.
Nastavak surfanja po cijeni definiranoj u Cjeniku za Osnovnu tarifu uz mogućnost surfanja, Korisnik može ostvariti slanjem SMS poruke s ključnom riječi SURF prema broju 13999, na portalu Moj Tele2 ili na stranici mobilnosurfanje.tele2.hr/bonovi/glasovna_tarifa. Osnovna tarifa uz mogućnost surfanja ostaje aktivna sve dok korisnik ne aktivira jednu od Slagalica iz članka 1. ovih Uvjeta korištenja. Promet prema broju 13999 ne naplaćuje se.

9. 30. dan na korisnike Slagalica primjenjuje se automatska reaktivacija zadnje Slagalice koju su imali aktivnu ako korisnik ima na računu novčani iznos koji odgovara ili je veći od iznosa definiranog Cjenikom za pojedinu slagalicu. Ako u trenutku reaktivacije Slagalice, korisnik nema dovoljno novčanih sredstava na računu, Slagalica će biti promijenjena u Osnovnu tarifu uz blokiranje surfanja. U tom slučaju automatska reaktivacija Slagalice primijenit će se odmah po prvoj uplati novčanih sredstava na račun dostatnih za aktivaciju ako od prebacivanja na Osnovnu tarifu uz blokiranje surfanja ili na Osnovnu tarifu uz mogućnost surfanja nije prošlo više od 45 dana. Korisnik može zaustaviti sljedeću automatsku reaktivaciju slanjem ključne riječi STOP na broj 13880. Automatska reaktivacija se ne primjenjuje ako je Korisnik u međuvremenu promijenio tarifu. Neiskorištena količina usluga  uključenih u Slagalice 30. dan od (re)aktivacije automatski se poništava.

10. Konferencijski pozivi, prosljeđivanje poziva, pozivi i poruke prema skraćenim brojevima i uslugama s
dodanom vrijednošću te posebnom tarifom, pozivi prema 095 1000 *** destinacijama, pozivi i poruke prema međunarodnim destinacijama te pozivi i poruke u roamingu izvan EU/EEA zemalja nisu uključeni u Slagalice nego se isti naplaćuju prema redovnim cijenama Slagalica definiranima cjenikom Tele2. Korisniku koji je u roamingu izvan EU/EEA zemalja i koristi Osnovnu tarifu uz blokiranje surfanja, surfanje će i dalje biti omogućeno.

11. Korisnik koji ima aktiviranu slagalicu 5 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS poruka može u roamingu unutar EU/EEA koristiti nepotrošeni dio podatkovnog prometa najviše do 4,26 GB (4360 MB). Korisnik koji ima aktiviranu slagalicu 5 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka može u roamingu unutar EU/EEA koristiti podatkovnog prometa najviše do 4,88 GB (5000 MB). Korisnik koji ima aktiviranu slagalicu BEZBROJ GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka može u roamingu unutar EU/EEA koristiti do 12,30 GB (12600 MB) podatkovnog prometa za vrijeme trajanja slagalice. Korisniku koji je u roamingu izvan EU/EEA zemalja i koristi Osnovnu tarifu uz
blokiranje surfanja, surfanje će i dalje biti omogućeno.

12. Korisnici Slagalica imaju mogućnost aktivirati Slagalicu i prije isteka 30 dana putem portala Moj Tele2 ili ponovnim slanjem jedne od ključnih riječi navedenih u članku 5. i to jednom svaka 24h. U slučaju aktivacije Slagalice prije isteka 30 dana Korisniku, preostali promet iz prethodne Slagalice briše se.

13. Korisnik na Slagalicama može kupovati dodatne podatkovne pakete, SMS pakete, pakete minuta iz aktualne ponude za korisnike bonova koji se mogu koristiti u Hrvatskoj ili izvan Hrvatske prema uvjetima korištenja istih. Količina prometa u tim dodatnim paketima, ne zbraja se s prometom iz Slagalica i ne utječe na datum valjanosti Slagalice.

14. Korisniku se prvo troši promet dodijeljen u Slagalici u odnosu na promet iz dodatnih paketa koje je korisnik kupio. Ako Korisnik u trenutku prelaska na Slagalicu ima aktivan promotivni paket minuta, taj paket gubi aktivacijom Slagalice. Ako Korisnik u trenutku prelaska na Slagalicu ima aktivan promotivni SMS paket, taj paket gubi aktivacijom Slagalice. Ako Korisnik u trenutku prelaska na Slagalicu ima aktivan promotivni podatkovni paket, taj paket gubi aktivacijom Slagalice.

15. Ako Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Slagalice za koje postoji opravdana sumnja na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što uključuje i neuobičajeno veliki promet prema mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na temelju dolaznog prometa i/ili je uočen veliki nerazmjer između odlaznog prometa prema takvim mrežama i dolaznog prometa, i/ili slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga u slučaju korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije), Tele2 ima pravo korisniku deaktivirati Slagalicu te mu aktivirati Osnovnu tarifu koja se naplaćuje prema cijenama definiranima Tele2 cjenikom. Prije aktivacije Osnovne tarife Korisnik će zaprimiti SMS kojim ga se obavještava o navedenom. U slučaju da Korisnik ne želi
nastaviti s korištenjem Osnovne tarife, isti može raskinuti pretplatnički odnos u skladu s Općim uvjetima
poslovanja. Uvjete korištenja Osnovne tarife Korisnik prihvaća prvim pozivom ili slanjem SMS/MMS poruke ili korištenjem podatkovnog prometa koje je uslijedilo nakon primitka SMS-a o aktivaciji Osnovne tarife.

16. Radi osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva tijekom korištenja podatkovnog prometa svim Tele2 korisnicima, Korisniku Slagalice uz Bezbroj GB podatkovnog prometa se svakih 24 sata od aktivacije Slagalice uz Bezbroj GB dodjeljuje 5GB podatkovnog prometa. Ako Korisnik unutar jednog dana potroši 5GB, nastavlja korištenje podatkovne mreže slanjem ključne riječi 2GBplus na 13999, na Moj Tele2 portalu ili na posebnoj web stranici mobilnosurfanje.tele2.hr/bonovi/glasovna_tarifa nakon čega mu se dodjeljuje dodatnih 2GB podatkovnog
prometa bez naknade. Korisnik može aktivirati neograničeni broj dodatnih 2GB podatkovnog prometa u tijekom 24 sata od aktivacije 5GB no samo ako je u potpunosti potrošio prethodno dodijeljenih 2GB podatkovnog prometa.

17. Radi osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva tijekom korištenja podatkovnog prometa svim Tele2 korisnicima, Tele2 može na Slagalicama smanjiti brzinu pristupa internetu na maksimalnu brzinu do 1 Mbps kod slanja i preuzimanja podataka. Mjere osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva će se primjenjivati samo u situacijama kada će biti ugrožen integritet Tele2 mreže npr. kada dođe do značajnog usporenja prosječne brzine Tele2 korisnika u preuzimanju podataka u određenom vremenskom periodu na određenoj lokaciji. Tele2 zadržava mogućnost smanjenja brzine pristupa svim korisnicima na spomenutoj lokaciji ili samo određenim korisnicima čiji
je doprinos zagušenju najveći.

18. Prelaskom na pretplatu Korisnik gubi pravo na preostali iznos prometa uključen u Slagalice. 19. Prelaskom na Slagalice Korisnik brišu se sve postojeće promocije koje Korisnik ima aktivirane na svom Tele2 računu na bonove.

20. Korisnik može provjeriti preostale jedinice minuta i/ili SMS poruka te podatkovnog prometa, slanjem SMS poruke teksta STANJE na broj 13880, na portalu Moj Tele2 te na stranici
mobilnosurfanje.tele2.hr/bonovi/glasovna_tarifa ako pristupa s Tele2 broja na bonove ili utipkati *150# i pritisnuti tipku za pozivanje, a potom odabrati željenu informaciju.

21. Osnovna tarifa uz blokiranje surfanja kao i Osnovna tarifa uz mogućnost surfanja mogu se kombinirati s drugim Tele2 opcijama i paketima.

22. U slučaju opetovanog kršenja članka 15 ovih uvjeta korištenja, Tele2 zadržava pravo isključenja korisničkog broja bez prethodne obavijesti i s trenutnim učinkom.

23. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Tele2 korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. za pružanje usluga u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

24. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama Tele2. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

25. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 07.06.2017. i izmijenjeni su 15.01.2019.,26.06.2019. te 01.01.2020.