Uvjeti korištenja srećki za korisnike Tele2 bonova i Tele2 pretplatnika


Uvjeti korištenja srećki za korisnike Tele2 bonova i Tele2 pretplatnika

1. Tele2 korisnik bonova ili Tele2 pretplatnik (u daljnjem tekstu: Korisnik) koji u promotivnom razdoblju od
13.12.2017. 00:00:00 - 31.12.2017. 23:59:59 dobiju od Tele2 promotora ili osvoje na Kolu sreće na Fuliranju
2017 kupon s kodom (u daljnjem tekstu: Srećka) stječu pravo na dodjelu pogodnosti za Tele2 korisnike bonova
ili za Tele2 pretplatnike te prihvaćaju ove Uvjete korištenja (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja) za Tele2 korisnike
bonova.
2. Pogodnosti su definirane četveroznamenkastim kodom koji se nalazi na Srećki.
3. Po jednom telefonskom broju Tele2 korisnika moguće je iskoristiti samo jednu Srećku
4. Pogodnosti iz Srećke mogu se iskoristiti do 30.06.2018.
5. Pogodnosti za Tele2 korisnike bonova su besplatni paketi od 512MB, 1GB, 2GB, 50 SMS poruka i 100 SMS
poruka te paketi bonus kuna od 15kn i 25kn.
6. Pogodnosti za Tele2 korisnike bonova mogu se iskoristiti unutar 30 dana od dana aktivacije pogodnosti.
7. Pogodnosti za Tele2 korisnike bonova 15kn, 25kn podliježu Uvjetima korištenja Bonus računa za Tele2 korisnike
bonova objavljenim na tele2.hr. Jedan od uvjeta je da se smiju koristiti za:
a. pozive unutar Hrvatske prema fiksnim i mobilnim mrežama, uključujući naknadu za uspostavu
poziva prema fiksnim i mobilnim mrežama
b. SMS poruke prema mobilnim mrežama u Hrvatskoj
c. MMS poruke prema mobilnim mrežama u Hrvatskoj i prema e-mailu
d. podatkovni promet unutar Hrvatske.
8. Pogodnosti za Tele2 pretplatnike su besplatni paketi od 512MB, 1GB i traju do kraja mjeseca u kojem je
pogodnost aktivirana
9. Nije moguće zamijeniti pogodnost iz Srećke za ostale Tele2 usluge i proizvode kao ni za protuvrijednost u novcu.
10. Korisnici drugih mreža koji žele iskoristiti ovu Srećku, trebaju podnijeti zahtjev za prebacivanjem broja na bonove
ili pretplatu u Tele2 mrežu do 31.12.2017.
11. Tele2 korisnik bonova gubi pravo na korištenje pogodnosti iz Srećke prelaskom na pretplatu ili deaktivacijom
Tele2 broja na bonove
12. Tele2 pretplatnik gubi pravo na korištenje pogodnosti iz Srećke ukidanjem Tele2 pretplate ili prelaskom na
bonove.
13. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja neželjenih
elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan važećim propisima u
Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na
web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe
usluge pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o
čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
14. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
uvjeti korištenja odabrane tarife za korisnike Tele2 bonova ili Tele2 pretplatnika, Opći uvjeti poslovanja Tele2,
kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
15. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.
Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 13.12.2017.