Uvjeti korištenja "Švalerske" tarife za Tele2 pretplatnike


Uvjeti korištenja „Švalerske“ tarife za Tele2 pretplatnike

1. Podnošenjem Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) uz
odabir „Švalerske“ tarife, pretplatnik (u daljnjem tesktu: Korisnik) prihvaća uvjete korištenja
„Švalerske“ tarife utvrnenih ovim Uvjetima korištenja.

2. Tele2 „Švalerska“ tarifa bit će aktivirana prihvatom Zahtjeva uz naplatu naknade za uključenje.

3. Tele2 „Švalersku“ tarifu moguće je odabrati uz minimalnu mjesečnu potrošnju od 85 kuna.

4. Iznos minimalne mjesečne potrošnje je najmanji iznos računa kojeg Korisnik plaća svaki
puni mjesec, neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji. Minimalna mjesečna potrošnja ne uključuje
naknadu za uporabu radijske frekvencije koja se naplaćuje zasebno.

5. Neiskorištena vrijednost minimalne mjesečne potrošnje Tele2 „Švalerske“ tarife tijekom
jednog mjeseca neće biti prenesena u sljedeći mjesec.

6. Naplata roaminga (razgovori u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja
usluge. Pozivi će biti obračunati na jednom od sljedećih računa.

7. Cijene korištenja usluga Tele2 „Švalerske“ tarife obračunavaju se u skladu s važećim Tele2
cjenikom, i naplaćuju se Korisniku putem mjesečnog računa.

8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
baviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.