Uvjeti korištenja tarife Club 5 zvjezdica

UVJETI KORIŠTENJA TARIFE CLUB 5 ZVJEZDICA
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili Zahtjeva za ugovaranjem ili produljenjem
ugovorne obveze (dalje u tekstu: Zahtjevi) Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete
korištenja tarife Club 5 zvjezdica. Tarifa Club 5 zvjezdica iz ovih Uvjeta korištenja dostupna je za aktivaciju i
ugovaranje pretplatničkog odnosa te produljenje obveznog trajanja pretplatničkog odnosa od 01.06.2015 putem
kanala telefonske prodaje.
2) Pretplatnik sklapa ugovor za korištenje tarife Club 5 zvjezdica u skladu sa Općim uvjetima poslovanja
Tele2.
3) Tarifu Club 5 zvjezdica mogu aktivirati novi Pretplatnici te postojeći Pretplatnici ukoliko promijene
postojeću tarifu na tarifu Club 5 zvjezdica.
4) Mjesečna naknada za tarifu Club 5 zvjezdica definirana je Cjenikom usluga Tele2.
5) U iznos mjesečne naknade tarife Club 5 zvjezdica uključen je određeni broj minuta razgovora prema
pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj, određena količina minuta razgovora prema Tele2
mreži, određena količina SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama te određena količina
podatkovnog prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj.
6) Pripadajuća količina minuta razgovora prema pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj,
količina minuta razgovora prema Tele2 mreži, količina SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim
mrežama te količina podatkovnog prometa uključenog u tarifu Club 5 zvjezdica te sva ostala obilježja tarife i
cijene naznačene su u Cjeniku Tele2 usluga.
7) Usluge s posebnom tarifom nisu uključene u iznos mjesečne naknade tarife Club 5 zvjezdica, te se
naplaćuju posebno sukladno cijenama definiranim Cjenikom usluga Tele2.
8) Nakon što Pretplatnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajuću količinu minuta
razgovora prema pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj te iskoristi pripadajuću količinu
podatkovnog prometa, sve dodatne minute i podatkovni promet naplaćuju se Pretplatniku po cijenama utvrđenim
Tele2 cjenikom za tarifu Club 5 zvjezdica istovjetno kao i za sve ostale usluge koje nisu uključene u iznos
mjesečne naknade za tarifu Club 5 zvjezdica. Uvjeti korištenja objavljeni 01.06.2015.
9) Mjesečna naknada za tarifu Club 5 zvjezdica ne uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije koja
se naplaćuje zasebno. Iznos naknade za uporabu radijske frekvencije plaća se po svakom priključku. Na ovaj
iznos PDV se ne obračunava.
10) Mjesečna naknada za Club 5 zvjezdica tarifu ne uključuje naknadu za pristup mreži koja se naplaćuje
zasebno. Iznos naknade za pristup mreži plaća se po svakom priključku i iznosi 10kn (8kn + PDV).
11) Neiskorištena količina minuta razgovora prema mobilnim i fiksnim mrežama kao i neiskorištena količina
podatkovnog prijenosa uključenih u mjesečnu naknadu iz jednog mjeseca neće biti prenesena u sljedeći mjesec.
12) U tarifi Club 5 zvjezdica nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i prosljeđivanje poziva.
13) Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači da će
naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na tarifi Club 5
zvjezdica s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku koji se pretplatio na tarifu Club 5
zvjezdica na polovici mjeseca bit će naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni mjesec
Pretplatnik plaća puni iznos mjesečne naknade.
Ukupna količina minuta razgovora prema mobilnim i fiksnim mrežama u mjesecu aktivacije bit će također
razmjerna odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na tarifi Club 5 zvjezdica s ukupnim
brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatnik koji se pretplatio na tarifu Club 5 zvjezdica na polovici
mjeseca imat će pravo na polovicu pripadajuće količine minuta razgovora prema mobilnim i fiksnim mrežama,
uključene u tarifu Club 5 zvjezdica. Sljedeći puni mjesec Pretplatnik ima na raspolaganju puni iznos minuta
razgovora prema mobilnim i fiksnim mrežama uključen u tarifu Club 5 zvjezdica.
Ukupna količina dodijeljenog podatkovnog prometa u mjesecu aktivacije je u punom iznosu tj. nije razmjeran
broju dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku koji se pretplatio na tarifu Club 5 zvjezdica na polovici
mjeseca biti će dodijeljen puni iznos podatkovnog prometa tarife Club 5 zvjezdica.
14) Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta nakon
čega se isti automatski prekida.
15) U slučaju opravdane sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što će Tele2
posebice smatrati slučajeve u kojima promet prema mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju
primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na temelju iznosi 90% ukupnog odlaznog prometa prema takvim
mrežama i 10% dolaznog prometa, zatim u slučaju korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje
usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga
za neželjene elektroničke komunikacije), Tele2 zadržava pravo po svom izboru Pretplatniku ograničiti korištenje Uvjeti korištenja objavljeni 01.06.2015.
Tele2 usluga ili privremeno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu ili raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim
učinkom i trajno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu.
16) Postojeći Pretplatnik koji ugovara tarifu Club 5 zvjezdica iz ovih Uvjeta korištenja potpisom Zahtjeva za
promjenom tarife, u trenutku aktivacije nove tarife gubi sve pogodnosti, promocije ili dodatne opcije koje je imao
na staroj tarifi.
17) Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme
korištenja usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih računa.
18) Pretplatnik može potpisati ugovor za tarifu Club 5 zvjezdica sa ili bez obaveznog trajanja pretplatničkog
Ugovora. Obavezno trajanje ugovora može iznositi 12 ili 24 mjeseca.
19) Dozvoljene promjene tarife na i s tarife Club 5 zvjezdica za Pretplatnike određene su Pravilima promjena
glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenima na www.tele2.hr.
20) Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika sve posebne pogodnosti koje je stari
Pretplatnik imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.
21) Tarifa Club 5 zvjezdica dostupna je za aktivaciju privatnim pretplatnicima.
22) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
23) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik odnosno Poslovni korisnik
biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.