Uvjeti korištenja tarife "Minimalna mjesečna potrošnja 85 kuna" za Tele2 pretplatnike


Uvjeti korištenja tarife „Minimalna mjesečna potrošnja 85 kuna“ za Tele2 pretplatnike

1. Podnošenjem Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) uz odabir tarife
„Minimalna mjesečna potrošnja 85 kuna“ (dalje u tekstu MMP85), pretplatnik (u daljnjem tekstu: Korisnik)
prihvaća Uvjete korištenja tarife MMP85 utvrđenih ovim Uvjetima korištenja.

2. Tele2 tarifa MMP85 bit će aktivirana prihvatom Zahtjeva uz naplatu naknade za uključenje.

3. Tele2 tarifu MMP85 moguće je odabrati uz minimalnu mjesečnu potrošnju od 85 kuna.

4. Iznos minimalne mjesečne potrošnje je najmanji iznos računa kojeg Korisnik plaća svaki puni mjesec,
neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji. Minimalna mjesečna potrošnja Tele2 tarife MMP85 uključuje pozive
unutar Tele2 mreže, ali ne uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije koja se naplaćuje zasebno.

5. Neiskorištena vrijednost minimalne mjesečne potrošnje Tele2 tarife MMP85 tijekom jednog mjeseca neće
biti prenesena u sljedeći mjesec.

6. Naplata roaminga (razgovori u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja usluge. Pozivi će
biti obračunati na jednom od sljedećih računa.

7. Cijene korištenja usluga Tele2 tarife MMP85 obračunavaju se u skladu s važećim Tele2 cjenikom, i
naplaćuju se Korisniku putem mjesečnog računa.

8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.