Uvjeti korištenja tarife Obitelj za Tele2 korisnike bonova


Uvjeti korištenja tarife Obitelj za Tele2 korisnike bonova


1. Tarifa Dorina 15.1.2013. mijenja ime u tarifa Obitelj. Korisnici tarifa Maturanti, Školska tarifa i Konzum bit će
15.1.2013. prebačeni na tarifu Obitelj.

2. Tarifa Obitelj definirana je važećim Tele2 cjenikom.

3. Pri nadoplati računa bonom u iznosu od 50 ili više kuna Korisniku tarife Obitelj će se aktivirati paket od
1.000 minuta unutar Tele2 HR mreže, o čemu će Korisnik biti obaviješten SMS porukom. Valjanost paketa
iznosi 30 dana. Nakon isteka valjanosti paketa eventualne preostale minute se brišu. Ukoliko Korisnik izvrši
novu nadoplatu u iznosu od 50 ili više kuna dok mu ranije dodijeljeni paket nije istekao, aktivirat će mu se novi
paket od 1.000 minuta, ali se novi paket neće zbrojiti sa starim paketom.

4. Za provjeru stanja i datuma valjanosti paketa minuta Korisnik treba utipkati *150# i pritisnuti tipku za
pozivanje, te potom odabrati 2 za Bonuse.

5. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

6. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.