Uvjeti korištenja tarife Revolucija


UVJETI KORIŠTENJA TARIFE REVOLUCIJA
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili Zahtjeva za promjenom tarife (dalje
u tekstu: Zahtjev) Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja.
Tarifa Revolucija iz ovih Uvjeta korištenja (dalje u tekstu: Tarifa) dostupna je za aktivaciju i
ugovaranje pretplatničkog odnosa u promotivnom razdoblju od 03.06.2014. do 31.07.2014. te
ponovno od 12.09.2014. do 06.05.2015. (izuzev kanala direktne prodaje poslovnim korisnicima
za koji promotivno razdoblje traje do 31.05.2015. i od 05.06.2015. do 31.12.2019.). Putem
kanala telefonske prodaje Tarifa je dostupna za aktivaciju u promotivnom razdoblju od
18.08.2014. do 31.05.2015. i od 05.06.2015. do 31.12.2019.

2. Pretplatnik sklapa ugovor za korištenje Tarife u skladu sa Općim uvjetima poslovanja Tele2.
Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik Zahtjev iz točke 1. ovih Uvjeta korištenja potpisuje
za svaki pojedini priključak sa popisa priključaka poslovnog korisnika koji je priložen Zahtjevu i
čini njegov sastavni dio (dalje u tekstu: Popis).

3. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik, a na kojega glasi Tarifa može tijekom korištenja ove
tarife zasnivati pretplatnički odnos za dodatne priključke s Tarifom, te je pretplatnički odnos za
takve priključke zasnovan u trenutku dodavanja priključaka na Popis.

4. Eventualno obvezno trajanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Obvezno trajanje)
Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik ugovara za svaki priključak pojedinačno, na način
da će Obvezno trajanje za taj priključak biti definirano na Popisu, a isto počinje teći od dana
uključenja priključka na Popis.

5. Mjesečna naknada za Tarifu definirana je Cjenikom usluga Tele2 (dalje u tekstu: Cjenik). Iznos
mjesečne naknade plaća se po svakom priključku koji ima aktivnu Tarifu.

6. Potpisom Zahtjeva za korištenje Tarife Pretplatnik u razdoblju od 03.06.2014. do
31.07.2014.ostvaruje dodatnu pogodnost u vidu:
a. popusta na mjesečnu naknadu kako je naznačeno u Cjeniku tijekom 12 mjeseci i
b. 2 GB dodatnog podatkovnog prometa tijekom 12 mjeseci.

Korisnici koji putem Tele2 prodajnog predstavnika (isključujući Tele2 prodajna mjesta i partnere)
postanu poslovni pretplatnici odnosno produlje obvezno trajanje ugovora uz odabir tarife
Revolucija uz obvezno trajanje ugovora od 24 mjeseca u razdoblju od 13.06.2014. do
31.07.2014. ostvarit će dodatnu pogodnost u vidu popusta na mjesečnu naknadu tako da će
mjesečna naknada za ove korisnike iznositi 100 kuna. Dodatno, ti Korisnici će dobiti dodatnih
2GB količine prijenosa podataka u Republici Hrvatskoj uključeno u mjesečnu naknadu. Pravo
na popust na mjesečnu naknadu kao i dodatnu količinu prijenosa podataka u Republici
Hrvatskoj Korisnik ostvaruje tijekom 24 mjeseca.

Korisnici koji prenesu broj iz druge mreže i pretplate se na tarifu Revolucija uz obavezno trajanje
ugovora od 24 mjeseca u promotivnom razdoblju od 01.07.2014. do 10.07.2014. ostvariti će
popust na mjesečnu naknadu tako da će mjesečna naknada za ove Korisnike iznositi 100 kuna
te će ti Korisnici dobiti dodatnih 2GB količine prijenosa podataka u Republici Hrvatskoj tijekom
24 mjeseca.
Korisnici Tele2 bonova koji prijeđu na pretplatu uz odabir tarife Revolucija uz obvezno trajanje
ugovora od 24 mjeseca u promotivnom razdoblju od 11.07.2014. do 31.07.2014. ostvarit će
popust na mjesečnu naknadu tako da će mjesečna naknada za ove Korisnike iznositi 100 kuna
te će ti Korisnici dobiti dodatnih 2GB količine prijenosa podataka u Republici Hrvatskoj tijekom
24 mjeseca.

Korisnici koji putem kanala telefonske prodaje postanu pretplatnici uz odabir tarife Revolucija
bez obveznog trajanja ugovorne obveze u razdoblju od 18.08.2014. do 31.05.2015. i od
05.06.2015. do 31.10.2018. ili uz obvezno trajanje ugovora od 24 mjeseca u razdoblju od
18.08.2014. do 21.12.2014. ostvarit će pogodnost u vidu popusta na mjesečnu naknadu tako
da će mjesečna naknada za ove korisnike tijekom prvih 12 mjeseci iznositi 100 kuna te će ti
Korisnici dobiti dodatnih 2GB količine prijenosa podataka u Republici Hrvatskoj tijekom prvih 12
mjeseci.

Korisnici koji putem kanala telefonske prodaje postanu pretplatnici uz odabir tarife Revolucija
uz obvezno trajanje ugovora od 24 mjeseca u razdoblju od 22.12.2014. do 31.05.2015. i od
05.06.2015. do 31.10.2018. ostvarit će pogodnost u vidu popusta na mjesečnu naknadu tako
da će mjesečna naknada za ove korisnike tijekom 24 mjeseca iznositi 100 kuna te će ti Korisnici
dobiti dodatnih 2GB količine prijenosa podataka u Republici Hrvatskoj tijekom 24 mjeseca.

Korisnici koji postanu pretplatnici uz odabir tarife Revolucija uz obvezno trajanje ugovora od 24
mjeseca u razdoblju od 12.09.2014. do 06.06.2015. ostvarit će pogodnost u vidu popusta na
mjesečnu naknadu tako da će mjesečna naknada za ove korisnike tijekom prvih 12 mjeseci
iznositi 100 kuna te će ti Korisnici dobiti dodatnih 2GB količine prijenosa podataka u Republici
Hrvatskoj tijekom prvih 12 mjeseci (izuzev kanala direktne prodaje poslovnim korisnicima za koji
promotivno razdoblje traje do 31.05.2015. i od 05.06.2015. do 31.10.2018.).

Korisnici Tele2 računa na bonove koji putem kanala telefonske prodaje postanu pretplatnici uz
odabir tarife Revolucija bez obveznog trajanja ugovorne obveze u razdoblju od 18.08.2014. do
31.05.2015. i od 05.06.2015. do 31.10.2018. ili uz obvezno trajanje ugovora od 24 mjeseca u
razdoblju od 18.08.2014. do 21.12.2014.ostvarit će pogodnost u vidu popusta na mjesečnu
naknadu tako da će mjesečna naknada za ove korisnike tijekom prvih 12 mjeseci iznositi 100
kuna te će ti korisnici dobiti dodatnih 2GB podatkovnog prometa unutar Republike Hrvatske
tijekom prvih 12 mjeseci.

Korisnici Tele2 računa na bonove koji putem kanala telefonske prodaje postanu pretplatnici uz
odabir tarife Revolucija uz obvezno trajanje ugovora od 24 mjeseca u razdoblju od 22.12.2014.
do 31.05.2015. i od 05.06.2015. do 31.10.2018. ostvarit će pogodnost u vidu popusta na
mjesečnu naknadu tako da će mjesečna naknada za ove korisnike tijekom 24 mjeseca iznositi
100 kuna te će ti Korisnici dobiti dodatnih 2GB količine prijenosa podataka u Republici Hrvatskoj
tijekom 24 mjeseca.

Korisnici koji putem Tele2 prodajnog predstavnika (isključujući Tele2 prodajna mjesta i partnere)
postanu pretplatnici uz odabir tarife Revolucija bez obvezatnog trajanja ugovorne obveze u
razdoblju od 01.12.2014. do 31.05.2015. i od 05.06.2015. do 31.12.2019. ostvarit će pogodnost
u vidu popusta na mjesečnu naknadu tako da će mjesečna naknada za ove korisnike tijekom
prvih 12 mjeseci iznositi 100 kuna te će ti korisnici dobiti dodatnih 2GB podatkovnog prometa u
Republici Hrvatskoj tijekom 12 mjeseci.

Korisnici koji kod Tele2 prodajnog predstavnika (isključujući Tele2 prodajna mjesta i partnere)
postanu pretplatnici uz odabir tarife Revolucija uz ugovaranje obveznog trajanja ugovorne
obveze od 24 mjeseca u promotivnom razdoblju od 15.06.2015. do 17.07.2015. ostvaruju
dodatnih 1GB količine prijenosa podataka u Republici Hrvatskoj tijekom 24 mjeseca, a korisnici
koji postanu pretplatnici od 18.07.2015. do 31.12.2019. ostvaruju dodatnih 2GB podatkovnog
prometa u Republici Hrvatskoj tijekom 24 mjeseca.

Novi korisnici, korisnici koji prenesu broj iz druge mreže, korisnici koji prelaze s bonova te
postojeći korisnici koji dodaju ili produljuju ugovornu obvezu, koji putem Tele2 prodajnog
predstavnika i telefonske prodaje (isključujući Tele2 prodajna mjesta i partnere) postanu
pretplatnici uz odabir tarife Revolucija uz obvezno trajanje ugovora od 12 mjeseca u razdoblju
od 01.12.2014. do 31.05.2015. i od 01.07.2016. do 30.09.2016. ostvarit će pogodnost u vidu
popusta na mjesečnu naknadu tako da će mjesečna naknada za ove korisnike tijekom prvih 12
mjeseci iznositi 110 kuna te će ti Korisnici dobiti dodatnih 2GB količine prijenosa podataka u
Republici Hrvatskoj tijekom prvih 12 mjeseci.

Novi korisnici, korisnici koji prenesu broj iz druge mreže, korisnici koji prelaze s bonova te
postojeći korisnici koji dodaju ili produljuju ugovornu obvezu, koji putem Tele2 prodajnog
predstavnika i telefonske prodaje (isključujući Tele2 prodajna mjesta i partnere) postanu
pretplatnici uz odabir tarife Revolucija uz obvezno trajanje ugovora od 24 mjeseca u razdoblju
od 01.12.2014. do 31.05.2015. i od 01.07.2016. do 30.09.2016. ostvarit će pogodnost u vidu
popusta na mjesečnu naknadu tako da će mjesečna naknada za ove korisnike tijekom prvih 24
mjeseci iznositi 110 kuna te će ti Korisnici dobiti dodatnih 2GB količine prijenosa podataka u
Republici Hrvatskoj tijekom prvih 12 mjeseci.

7. Nakon što Pretplatnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajuću količinu minuta
razgovora prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama i iskoristi pripadajuću količinu
podatkovnog prometa i sav dodatni podatkovni promet bit će mu naplaćeni po cijenama
utvrđenim Cjenikom za Tarifu istovjetno kao i za sve ostale usluge koje nisu uključene u iznos
mjesečne naknade Tarife.

8. U Tarifi nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i prosljeđivanje poziva.

9. Neiskorištena količina minuta razgovora prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama kao i
neiskorištena količina podatkovnog prometa uključenih u mjesečnu naknadu iz jednog mjeseca
neće biti prenesena u sljedeći mjesec.

10. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što
znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je
Pretplatnik bio na Tarifi s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku kojemu
je Tarifa aktivirana na polovici mjeseca bit će naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade.
Svaki naredni puni mjesec Pretplatnik plaća puni iznos mjesečne naknade Tarife.

11. Iznos pripadnog popusta na mjesečnu naknadu u mjesecu aktivacije bit će obračunati sukladno
danu aktivacije, što znači da će dodijeljeni popust biti razmjeran odnosu broja dana u tom
mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na Tarifi s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer,
Pretplatniku kojemu je Tarifa aktivirana na polovici mjeseca bit će odobrena polovica popusta
na mjesečnu naknadu. Svaki naredni puni mjesec Pretplatnik ostvaruje pravo na puni iznos
popusta na mjesečnu naknadu.

12. Ukupna količina minuta razgovora prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama u mjesecu
aktivacije bit će također razmjerna odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio
na Tarifi sa ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatnik kojemu je Tarifa
aktivirana na polovici mjeseca imat će pravo na polovicu ukupne količine minuta razgovora
prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama. Sljedeći puni mjesec Pretplatnik ima na
raspolaganju puni iznos minuta razgovora prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama. Ukupna
količina podatkovnog prometa u mjesecu aktivacije dodjeljuje se u punom iznosu.

13. Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta
nakon čega se isti automatski prekida.

14. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu
slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način
sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i
Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava
pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu
uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će
na primjeren način upoznati korisnika.

15. U slučaju opravdane sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što će
Tele2 posebice smatrati slučajeve u kojima promet prema mrežama u kojima se nude usluge
koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na temelju omjera iznosi 90%
ukupnog odlaznog prometa prema takvim mrežama i 10% dolaznog prometa, zatim u slučaju
korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili
trećih osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene
elektroničke komunikacije, Tele2 zadržava pravo po svom izboru Pretplatniku ograničiti
korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu ili raskinuti
pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i trajno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu.

16. Postojeći Pretplatnik koji ugovara Tarifu iz ovih Uvjeta korištenja potpisom Zahtjeva za
promjenom tarife, u trenutku aktivacije nove Tarife gubi sve pogodnosti, promocije ili dodatne
opcije(osim podatkovnih opcija, opcija SMS poruka i opcija minuta) koje je imao na staroj tarifi.
Podatkovne opcije, opcije SMS poruka i opcije minuta ostaju aktivne i nakon aktivacije Tarife iz
ovih Uvjeta korištenja.

17. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme
korištenja usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih
mjesečnih računa.

18. Pretplatnik može potpisati ugovor za Tarifu sa ili bez Obaveznog trajanja. Obavezno trajanje
može iznositi 12 ili 24 mjeseca. Pogodnosti se Pretplatniku dodjeljuju bez obzira na ugovoreno
Obvezno trajanje osim kako je navedeno u točci 6.

19. Dozvoljene promjene tarife na i sa Tarife za Pretplatnike određene su Pravilima promjena
glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenih na www.tele2.hr.

20. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik može prenijeti pretplatnički odnos za pojedini
priključak s Tarifom na fizičku osobu ako takav pretplatnički odnos nema Obvezno trajanje, dok
na pravnu osobu prijenos može biti izvršen i tijekom Obveznog trajanja.

21. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog Pretplatnika sve posebne pogodnosti koje je stari
Pretplatnik imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.

22. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2 d.o.o., kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Pretplatnik koristi.

23. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.