Uvjeti korištenja tarife Smiley za Tele2 korisnike bonova od 05.06.2013. do 14.11.2013.Uvjeti korištenja promocije tarife Smiley za Tele2 korisnike bonova


1. Aktivacijom tarife Smiley (u daljnjem tekstu: Tarifa) u razdoblju od 05.06.2013. do 14.11.2013. Tele2
korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promocije tarife Smiley za Tele2
korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Svi korisnici koji aktiviraju tarifu Smiley od 05.06.2013. do 14.11.2013. ostvaruju pravo na 50% više SMS
poruka i 50% više podatkovnog prometa u razdoblju od sljedećih šest obračunskih razdoblja, odnosno u
razdoblju od 180 dana (6 puta 30 dana).

3. Nakon isteka promotivnog razdoblja korisnik ostvaruje pravo na redovne pogodnosti tarife Smiley, sukladno
Uvjetima korištenja iste.

4. Postojeći korisnik tarife Smiley može aktivirati promociju na način da pred istek 30-odnevnog obračunskog
razdoblja tarife ponovno pošalje poruku Smiley na broj 888. Ukoliko korisnik ranije pošalje poruku za aktivaciju
pogodnosti, preostali iznos SMS paketa i podatkovnog paketa u trenutnom obračunskom razdoblju se
poništava.

5. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Uvjeti korištenja tarife Smiley, Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.

6. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.