Uvjeti korištenja tarifnog modela Razgovori


Uvjeti korištenja tarifnog modela Razgovori
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)


1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev)
korisnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja.

2. Tarifa iz ovih Uvjeta korištenja je dostupna za aktivaciju i ugovaranje pretplatničkog
odnosa od 25. srpnja 2019. do 31. prosinca 2020. godine.

3. Tarifu mogu aktivirati novi Tele2 pretplatnici i Tele2 korisnici bonova koji prelaze na
Tele2 pretplatu.

4. Mjesečna naknada tarifnog modela Razgovori (dalje u tekstu: Tarifa) određena je
Cjenikom telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži (dalje u tekstu: Cjenik). Iznos
mjesečne naknade plaća se po svakom priključku koji ima aktivnu Tarifu.

5. U iznos mjesečne naknade Tarife uključen je određeni broj minuta razgovora prema
svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj te određena količina
podatkovnog prometa. Količina prometa (odlazne minute i podatkovni promet)
definirana je Tele2 Cjenikom.

6. Nakon što Pretplatnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi
pripadajuću količinu minuta razgovora, sve dodatne minute se naplaćuju po cijenama
utvrđenim Tele2 Cjenikom za Tarifu, istovjetno svim ostalim uslugama koje nisu
uključene u iznos mjesečne naknade Tarife.

7. Nakon što korisnik tijekom obračunskog razdoblja iskoristi cijeli podatkovni promet
uključen u Tarifu daljnje korištenje podatkovnog prometa se onemogućuje. Ako
korisnik želi i dalje koristiti podatkovni promet mora aktivirati dodatni podatkovni paket
koji se naplaćuje sukladno Tele2 Cjeniku.

8. Neiskorištena količina prometa uključenog u mjesečnu naknadu iz jednog mjeseca
neće biti prenesena u sljedeći mjesec niti se može iskoristiti za umanjenje sljedećeg
računa.

9. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu
aktivacije, što znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom
mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na Tarifi s ukupnim brojem dana u tom mjesecu.
Na primjer, Pretplatniku koji se pretplatio na Tarifu na polovici mjeseca bit će
naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni mjesec Pretplatnik
plaća puni iznos mjesečne naknade. Ukupna količina minuta razgovora u mjesecu
aktivacije bit će također razmjerna odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima
je Pretplatnik bio na Tarifi s ukupnim brojem dana u tom mjesecu dok će mu
podatkovni promet biti dodijeljen u potpunosti. Na primjer, Pretplatnik koji se
pretplatio na Tarifu na polovici mjeseca imat će pravo na polovicu pripadajuće
količine minuta razgovora i cijeli iznos podatkovnog prometa koji se dobiva u tarifi.

Sljedeći puni mjesec Pretplatnik ima na raspolaganju puni iznos minuta razgovora i
podatkovnog prometa promet.

10. Uz Tarifu je moguće potpisati minimalno trajanje ugovorne obveze i kupiti uređaj koji
otplaćuje u rata na mjesečnom računu za Tele2 usluge.

11. Tarife je dostupna samo privatnim korisnicima.

12. Zbog zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je
na 60 minuta nakon čega se isti automatski prekida.

13. U slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga i/ili u
slučaju korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda
Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje, ali se ne ograničava na korištenje Tele2
usluga za neželjene elektroničke komunikacije) i/ili u slučaju sumnje u promet prema
mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje
bonus iznosa na temelju omjera 90% odlaznog prometa prema takvim mrežama i
10% dolaznog prometa, Tele2 zadržava pravo po svom izboru Pretplatniku ograničiti
korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu ili raskinuti
pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i trajno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu.

14. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) kao i korištenja
minuta razgovora i SMS poruka može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja usluga,
zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih
računa.

15. Pretplatnik sklapa ugovor za korištenje Tarife u skladu sa Općim uvjetima
poslovanja Tele2.

16. Pretplatnik u svakom trenutku može provjeriti potrošnju slanjem ključne riječi
STANJE na broj 13880.

17. Dozvoljene promjene tarife na i s Tarife za Pretplatnike određene su Pravilima
promjena glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenima na www.tele2.hr.

18. Pretplatnik može prenijeti pretplatnički odnos za pojedini priključak Tarifom na drugu
fizičku osobu. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika sve
eventualne posebne pogodnosti koje je stari Pretplatnik imao neće se prenijeti na
novog Pretplatnika.

19. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na
odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.

20. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren
način.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 29. srpnja 2019. godine.