Uvjeti korištenja Tele2 promotivne ponude za privatne pretplatnike Jučer bon, danas pretplata "Ljeto 2012"


1


Uvjeti korištenja Tele2 promotivne ponude za privatne pretplatnike
„Jučer bon, danas pretplata – Ljeto 2012.“
(26.07.2012. – 09.10.2012.)


1. Potpisivanjem pretplatničkog ugovora, nakon uspješno dovršene migracije s bonova na pretplatu, u
razdoblju od 26. srpnja 2012. do 09. listopada 2012. godine, Tele2 privatni pretplatnik, koji nije pravna
osoba te pretplatnički odnos ne zasniva za potrebe obrta (u daljnjem tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo
na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranim Uvjetima korištenja promotivne ponude „Jučer bon,
danas pretplata – Ljeto 2012.“ (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Za ostvarivanje prava na promotivne pogodnosti, korisnik bonova treba provesti minimalno šest (6)
mjeseci koristeći uslugu na bonove, prije nego napravi migraciju na pretplatu.

3. Pravo na promociju ostvaruju Korisnici koji prilikom podnošenja zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog
odnosa odaberu jednu od sljedećih pretplatničkih tarifa: Knock-out, Smart ili Među nama.

4. Korisnici iz točke 3. Uvjeta korištenja ostvaruju pravo popusta nakon što tijekom određenog mjeseca
dosegnu odabrani iznos minimalne mjesečne potrošnje (dakle, povrh iznosa minimalne mjesečne
potrošnje), na način kako slijedi:
• U slučaju da Korisnik ima minimalnu mjesečnu potrošnju u iznosu od 50 kuna, mjesečni popust od
najviše 25 kuna će mu se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa minimalne mjesečne potrošnje
od 50 kuna.
• U slučaju da Korisnik ima minimalnu mjesečnu potrošnju u iznosu od 100 kuna, mjesečni popust od
najviše 50 kuna će mu se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa minimalne mjesečne potrošnje
od 100 kuna.
• U slučaju da Korisnik ima minimalnu mjesečnu potrošnju u iznosu od 150 kuna, mjesečni popust od
najviše 50 kuna će mu se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa minimalne mjesečne potrošnje
od 150 kuna.
• U slučaju da Korisnik ima minimalnu mjesečnu potrošnju u iznosu od 200 kuna, mjesečni popust od
najviše 50 kuna će mu se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa minimalne mjesečne potrošnje
od 200 kuna.

5. Tijekom prvog mjeseca aktivacije Korisniku će biti dodijeljen popust proporcionalno danima korištenja
promocije, što znači da će mu, ukoliko je uspješno aktivirao broj 20. u mjesecu, biti dodijeljena trećina
mjesečnog popusta. Sljedeći mjesec bit će mu dodijeljen ukupni iznos mjesečnog popusta.

6. Korisnik ostvaruje pravo popusta na mjesečnom račun tijekom razdoblja od 12 mjeseci od trenutka
potpisivanja Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa.
2

7. Popust obuhvaća pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, međunarodne pozive, SMS i MMS
poruke, prijenos podataka te naknadu za uspostavu poziva, a ne uključuje roaming, SMS parking,
mPrijevoz te ostale usluge s dodatnom vrijednosti. U osnovicu za izračun popusta nije uključena
naknada za uporabu radijske frekvencije.

8. Ukoliko Korisnik tijekom trajanja Promotivne ponude prijeđe na neku od tarifa definiranih u točki 3
Uvjeta korištenja, a u skladu s Pravilima za promjenu tarifa, pravo na popust iz Promotivne ponude
nastavlja teći i na novoj tarifi. Ukoliko Korisnik mijenja odabrani iznos minimalne mjesečne potrošnje,
dodijelit će mu se popust definiran za novu minimalnu mjesečnu potrošnju.

9. Promotivna ponuda prestat će vrijediti u slučaju da Korisnik prijeđe na uslugu na bonove tijekom
trajanja Promotivne ponude.

10. U slučaju prijenosa ugovora na drugu osobu pogodnost iz ove promocije gubi se i novi korisnik ne
može nastaviti koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Korisnik.

11. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

12. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.