Uvjeti korištenja Tele2 tarifa za mobilni internet uz pretplatuUvjeti korištenja Tele2 tarifa za mobilni internet uz pretplatu

1. Potpisom Zahtjeva za aktivaciju jedne od Tele2 mobilni internet (S, M, L i XL) ili Tele2 CARNet (M, L)
tarifa, krajnji korisnik (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Tele2 mobilnog
interneta za Tele2 i CARNet Korisnike (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Tele2 mobilni internet podržava uslugu prijenosa podataka te SMS. Tele2 mobilni internet uz pretplatu
moguće je koristiti u Tele2 mreži. Tele2 mobilni internet nije moguće koristiti u tuzemnom i inozemnom
roamingu, ne podržava glasovnu uslugu te MMS niti SMS usluge s dodatnom vrijednošću.

3. Korisnik može zasnovati pretplatnički odnos odabirom jedne od Tele2 podatkovnih tarifa koje su u
redovnoj ili promocijskoj ponudi sa i bez obveznog trajanja ugovornog odnosa. Obvezno trajanje
ugovora može iznositi 12 ili 24 mjeseca.

4. Nove tarife za mobilni internet dostupne su za aktivaciju svim novim korisnicima i svim postojećim
korisnicima koji zadovoljavaju uvjete za promjenu podatkovne tarife.

5. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači da
će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Korisnik bio na tarifi s
ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Korisniku koji se pretplatio na tarifu na polovici
mjeseca bit će naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni mjesec Korisnik
plaća puni iznos mjesečne naknade. Ukupna količina podatkovnog prometa, tj. veličina tarifnog
modela u mjesecu aktivacije bit će također razmjerna odnosu broja dana u tom mjesecu u kojem je
Korisnik bio na odabranom tarifnom modelu, s ukupnim brojem dana u tom mjesecu, što znači da će
Korisnik koji se pretplatio na tarifni model na polovici mjeseca imati pravo na polovicu ukupnog paketa
uključenog u tarifnom modelu. Sljedeći puni mjesec Korisnik ima na raspolaganju puni iznos paketa za
odgovarajući tarifni model.

6. Mjesečna naknada tarifa za mobilni internet ne uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije koja
se naplaćuje zasebno. Iznos naknade za uporabu radijske frekvencije plaća se po svakom priključku.
Na ovaj iznos PDV se ne obračunava.

7. Neiskorištena vrijednost podatkovnog prometa iz paketa tijekom jednog mjeseca ne prenosi se u
sljedeći mjesec.

8. U slučaju da Korisnik jednostrano raskine Ugovor prije isteka obveznog trajanja pojedinačnog
pretplatničkog odnosa, Korisnik je obvezan Tele2 jednokratno isplatiti mjesečne naknade za ostatak
razdoblja obveznog trajanja Ugovora ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario
ako je plaćanje te naknade povoljnije za Korisnika. Naknade će biti obračunate na Tele2 računu.


9. Korisnici koji aktiviraju jednu od Tele2 mobilni internet (S, M, L, XL) i Tele2 CARNet (M, L) tarifa imaju
pravo na dva dana probnog perioda, što je moguće iskoristiti samo jednom na svakoj od navedenih
usluga. Ukoliko korisnik odustane od korištenja usluge unutar probnog razdoblja, uređaj (USB/WiFi
podatkovni modem) je moguće vratiti na prodajno mjesto unutar 2 dana probnog perioda od datuma
kupnje odnosno aktivacije. U svim slučajevima odustajanja od kupovine roba mora biti neoštećena,
kompletna, u originalnom trgovačkom pakiranju, s pratećim jamstvenim listom i računom. U slučaju da
neki od uvjeta nisu ispunjeni Tele2 nije dužan primiti robu i refundirati korisnika. U slučaju raskida
unutar probnog perioda, korisniku će biti naplaćen proporcionalno obračunat iznos mjesečne naknade
i ostvareni promet. Promet koji korisnik ostvari iznad proporcionalno obračunatog iznosa MB
uključenih u mjesečnu naknadu bit će mu naplaćen prema važećem cjeniku.

10. Korisniku Tele2 mobilni internet i Tele2 CARNet tarifa bit će poslana SMS obavijest informativnog
karaktera o iskorištenom podatkovnom prometu uključenom u tarifu. Korisnik može i samostalno
provjeriti trenutnu potrošnju slanjem SMS poruke MB? na broj 880. Slanje poruke na broj 880 je
besplatno za Tele2 korisnike mobilnog interneta.
Spomenute obavijesti ne mogu biti osnova za obračun korištenja usluge.

11. Dozvoljene promjene tarife na nove tarife u Tele2 ponudi određene su Pravilima promjena
podatkovnih tarifa za Tele2 Korisnike objavljenima na Tele2 web stranicama.

12. Tele2 zadržava pravo promjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjereni način.

13. Tele2 zadržava pravo deaktivacije Korisnika mobilnog interneta u slučaju primijećene zlouporabe koja
može dovesti do teškoća u radu Tele2 mobilne mreže, o čemu će na prikladan način obavijestiti
Korisnika.

14. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.